Čínský herbář
Čeština

Agaricus proti buňkám rakoviny slinivky

Agaricus (Agaricus blazei Murill, Agaricus brasiliensis, žampión mandlový) je jedná chutná houba, která má domovinu v Brazílii, v státě Sao Paulo. Agaricus je po dlouhá staletí součástí jídelníčku tamních obyvatel a vědci zjistili, že tamní staří domorodci mají nižší výskyt vážných a chronických nemocí, žijí déle atd. Agaricus objevil v roce 1960 Takotoshi Fumurato, který houbu v roce 1965 zaslal do Japonska, a tam započalo jeho zkoumání. Poslední desetiletí bylo provedeno mnoho pokusů, kterými se ověřilo, že Agaricus moduluje aktivitu imunitního systému (posiluje protiinfekční a protinádorovou imunitu, naopak mírní záněty), snižuje hodnoty krevních tuků a cukrů, zmírňuje oxidační stres, ničí rakovinné buňky atd.

Slinivka-břišní-pancreas

Cílem této studie bylo potvrdit hypotézu, že Agaricus zabíjí buňky rakoviny slinivky. Karcinom slinivky je známý tím, že patří mezi nejagresivnější nádorová onemocnění a velmi zřídka je diagnostikován v časných, tedy i léčitelných, stadiích. Rychle se rozšiřuje do okolních orgánů a má velmi špatnou prognózu. 5leté přežití (procento lidí, kteří přežijí 5 let po určení diagnózy) je cca 13 %, pokud je nemoc nalezena v časných stadiích, v případě stadia IV je pětileté přežití cca 1 %. Rizikovými faktory pro vznik rakoviny slinivky je chronická pankreatitida, cukrovka, kouření, obezita, pití alkoholu a výskyt nádorů v rodině. Karcinom slinivky se projevuje bolestí v horní části břicha, nechutenstvím, nevolností a zvracením, únavou atd.

Autoři ve 3 různé buněčné linie karcinomu slinivky, které kultivovaly v médiu podporujícím jejich růst, pak k němu přidali také vodný extrakt z Agaricu. Nádorové buňky se v přítomnosti extraktu přestaly množit, a to všechny tři typy. Již extrakt o síle 0,015 % téměř zcela zablokoval buněčný cyklus (sled kroků, které předcházejí buněčné dělení, které vede ke vzniku dvou nových dceřiných buněk). Důležité také je, že Agaricus spouští apoptózu, tj. buněčnou smrt v nádorových buňkách, a to skrze aktivaci nitrobuněčných kaspáz, které slouží jako hlavní spouštěče apoptózy. Také bylo zjištěno, že Agaricus ovlivňuje expresi (aktivitu a přepis) mnoha genů. Jedná se hlavně o geny zapojené do buněčného cyklu (zvyšuje aktivitu genů, které blokují buněčný cyklus, a snižuje aktivitu genů, které jsou spojené s buněčným dělením) a geny řídící přežití/smrt buňky (aktivuje proapoptotické geny a tlumí geny ochraňující před apoptózou).

Autoři v této studii tedy potvrdili, že horkovodný extrakt z Agaricu má protinádorový efekt. Blokuje dělení buněk a navozuje apoptózu v buňkách karcinomu slinivky. To naznačuje, že se může Agaricus stát kandidátem pro léčbu karcinomu slinivky.

Matsushita Y, Furutani Y, Matsuoka R, Furukawa T. Hot water extract of Agaricus blazei Murrill specifically inhibits growth and induces apoptosis in human pancreatic cancer cells. BMC Complement Altern Med. 2018;18(1):319. Published 2018 Dec 4. doi:10.1186/s12906-018-2385-4