Čínský herbář
Čeština

Agaricus proti myelomovým a leukemickým buňkám

V dnešní době se Agaricus pěstuje i komerčně, neboť se podařilo potvrdit i jeho zdraví prospěšné účinky. Existuje mnoho studií, i těch s dobrovolníky, které ukazují na to, že Agaricus posiluje a usměrňuje aktivitu imunitního systému, zpomaluje proces stárnutí, je prevencí před civilizačními nemocemi, zabíjí mnohé patogenní mikroorganismy. Důležitý je i fakt, že působí proti rakovinným buňkám, zabíjí je. Vědci jej testují proti různým typům rakovinných buněk. V této studii pak na myelomových a leukemických.

 

agaricus_leukemie

 

Mnohočetný myelom je maligní onemocnění, kdy dochází ke klonální expanzi plazmatických buněk v kostní dřeni, tj. pomnoží se pouze jedna buněčná linie buněk tvořících imunoglobuliny (nebo jejich části), tedy těch, které vznikají z B lymfocytů. U této nemoci jsou typické léze v kostech, ale také selhávání ledvin, v nichž se usazují nasyntetizované chybné proteiny. Leukémie tvoří největší skupinu rakovin z krevních buněk. Liší se dle toho, z jaké buněčné řady vycházejí, zda jsou akutní nebo chronické. Dle toho se přistupuje k léčbě. Ačkoli léčba obou těchto nemocí značně pokročila, není vždy účinná a mnoho pacientů rakovině podlehne.

V pokusu se využíval Andosan, což je komerční přípravek, který je složen z 82,4 % z mycelií Agaricu, 14,7 % Hericia a 2,9 % Maitake.

Andosan pak autoři přidali k nádorovým buňkám, které získali od pacientů.

U vzorků od sedmi pacientů se při použití 4% Andosanu snížila životaschopnost myelomových buněk o 19,5‒82,4 %.

Při použití Andosanu na laboratorně připravené buněčné linie se prokázalo, že tento snižuje ATP, což je energie, tedy palivo pro buněčné procesy, dále došlo k zastavení buněčného cyklu, tj. buňky se přestaly dělit.

Podobný efekt má Ansodan i na leukemické buňky od pacientů, tj. je pro ně cytotoxický.

Autoři kontrolovali také to, zda není Andosan toxický pro imunitní buňky, to testovali na makrofázích. Toto se nepotvrdilo.

Z výsledků autoři vyvozují, že Andosan je toxický pro myelomové a leukemické buňky pacientů a zároveň neohrožuje buňky imunitního systému. Působí tedy protinádorově a zároveň imunostimulačně, jak se prokázalo v mnoha jiných studiích. Bylo by tedy možné přidat jej k léčbě pacientů, kteří se s myelomem či leukémií léčí.

Tangen JMHolien TMirlashari MRMisund KHetland G. Cytotoxic Effect on Human Myeloma Cells and Leukemic Cells by the Agaricus blazei Murill Based Mushroom Extract, Andosan™. Biomed Res Int. 2017;2017:2059825.