Čínský herbář
Čeština

Agaricus proti toxickému působení kadmia na slezinu

Prováděné studie také potvrdily, že Agaricus má imunostimulační, ale také imunoinhibiční vlastnosti v případě autoimunity a alergie, působí také protirakovinně, protimikrobiálně, snižuje hladinu cukru i cholesterolu, umí zlepšit i psychický stav.

 

agaricus_slezina

 

V této studii autoři sledovali, zda dokáže ochránit před toxickým poškozením po podání kadmia. Tkáně jsou poškozeny nejen kadmiem, ale také vzniklým oxidačním stresem a zánětem.

Pro svůj pokus využili kuřata, kterým podali buď jen slanou vodu, nebo chlorid kadmia, nebo kadmium a Agaricus 30 mg/kg nebo 40 mg.

Pokusy se prokázalo, že Agaricus výrazně snižuje toxické působení kadmia na organismus, je vlastně prevencí poškození. Dochází k nižší akumulaci kadmia ve slezině kuřat, navíc se snižuje i oxidační stres, tudíž je i menší zánět, který by dále poškozoval tkáně. Zvyšuje se aktivita enzymů, které neutralizují volné radikály a také produkci cytokinů, které mají prozánětlivý účinek. Omezuje totiž přepis genů, které tyto cytokiny kódují.

Agaricus je tedy dle pokusů účinných ochráncem před toxicitou kadmia, snižuje jeho zadržování v tkáních, redukuje toxický oxidační stres i zánět.

Tento efekt může mít Agaricus pravděpodobně i s jinými toxickými látkami. A jelikož je jich v prostředí, ve kterém žijeme, velké množství, mohl by Agaricus výrazně pomoci zlepšit zdraví a ochránit jej.

 

Xie WLv ALi RTang ZMa DHuang XZhang RGe M.

Agaricus blazei Murill Polysaccharides Protect Against Cadmium-InducedOxidative Stress and Inflammatory Damage in Chicken Spleens. Biol Trace Elem Res. 2017 Oct 14.