Čínský herbář
Čeština

Agaricus proti zánětu a Parkinsonově nemoci

Agaricus (Agaricus blazei Murrill, Agaricus brasiliensis, žampión mandlový) je druh žampiónu, který má domovinu v Jižní Americe. Oblast jeho růstu byla omezena na oblast kolem malé vesnice Piedada v provincii Sao Paolo v Brazilii. Tamní domorodé kmeny využívají od nepaměti Agaricus jako potravinu, ale hlavně také jako léčivku. Pro okolní svět byla houba objevena až v roce 1960. Objevil ho Takatoshi Furumoto a v roce 1965 zaslal na další prozkoumání do japonského institutu.

 

Parkinsons

Agaricu byl dále zkoumán a díky výsledkům se rozšířil po celém světě, neboť je nositelem mnoha farmakologických účinků. Je dokonce vytvořen standardizovaný produkt, který se využívá v klinických studiích. Podařilo se potvrdit, že Agaricus harmonizuje aktivitu imunitního systému, působí protirakovinně, ničí mnohé patogeny, neutralizuje volné radikály, podporuje mentální funkce atd.

V této studii autoři zjišťovali, zda je možné využít Agaricus ke zmírnění neurozánětu a oxidačního stresu v centrální nervové soustavě. Mozek je velmi citlivý na oxidační stres, který poškozuje neurony. Oxidační stres se může rozvinout na základě infekce, ukládání beta amyloidu atd. Při poškozování neuronů dochází k degeneraci mozku, což se projeví jako demence či jiné neurodegenerativní nemoci, např. Parkinsonova nemoc. U ní dochází k zániku neuronů produkujících dopamin, to vede k typickým projevům nemoci, tj. třesu, zhoršení pohyblivosti a později i k narušení mentálních funkcí. Autoři navodili u pokusných myší stav, který odpovídá lidské Parkinsonově nemoci. Pak tyto myši rozdělili do skupin, kdy části krys podali jen poškozující látky a dalším skupinách i Agaricus v různých dávkách 50‒20 mg. U myší, které dostaly jen poškozující látku, došlo k výraznému narušení pohybových funkcí, v mozku se snížily koncentrace neurotransmiterů, včetně dopaminu a výrazně se zvýšil oxidační stres, v mozku bylo zánětlivé prostředí. Naopak podávání Agaricu vedlo ke znatelnému omezení příznaků Parkinsonovy nemoci. Agaricu se totiž podařilo ochránit neurony před zánikem. Došlo ke snížení oxidačního stresu a také poškozujícího zánětu.

Studie tedy ukazuje, že Agaricus má velmi pozitivní vliv na mozek, ochraňuje ho před poškozením a je pravděpodobné, že by podobně účinkoval i v případě lidí. Pro 100% potvrzení by však bylo nutné provést klinické studie, kterých by se účastnili pacienti.

Venkatesh Gobi VRajasankar SRamkumar M, et al.Agaricus blazei extract abrogates rotenone-induced dopamine depletion and motor deficits by its anti-oxidative and anti-inflammatoryproperties in Parkinsonic mice. NutrNeurosci. 2018 Nov;21(9):657-666.