Čínský herbář
Čeština

Agaricus a rakovina prsu

Co se jeho účinků týče, je jedno, zda se jedná o imunoregulaci, přímé protiinfekční či protirakovinné působení, nebo vliv na hladinu cholesterolu a cukrů v krvi, stejně tak jsou zkoumány jeho antioxidační breast cancer illustrationvlastnosti.

V případě této studie se vědci zaměřili na využití extraktu z Agaricu u rakoviny prsu. Tato nemoc je nejčastějším typem rakoviny postihující ženy, a to i mladé. I přes veškeré léčebné možnosti, jimiž současná medicína disponuje, stále existují případy, kdy nemocná na rakovinu umírá.

Beta glukany obsažené v Agaricu mají silné imunostimulační účinky, a nejen je. v případě, že jsou sulfatované, zvyšuje to jejich rozpustnost. Ve studii byly ke kultuře nádorových buněk přidávány jak extrakt nezměněný, tak sulfatovaný. Vědci sledovali cytotoxicitu, genotoxicitu, buněčnou proliferaci a expresi mRNA. Oba použité extrakty působily cytotoxicky, zabíjely rakoviny prsu bez negativního působení na DNA, tedy nejsou genotoxické. Ovšem pouze u sulfatovaného beta glukanu byl tento účinek delší než 24 hodin. Co se proliferace, množení rakovinných buněk týká, byla snížena pouze při použití sulfatovaného beta glukanu. Sulfatovaný beta glukan také dokázal redukovat expresi proapoptotických genů a genů, jejichž exprese vzrůstá ve stresovém prostředí. Dalším přínosem pak bylo zastavení buněčného cyklu a snížení buněčné migrace.

U „čistého“ beta glukanu došlo při přidání do buněčné kultury ke snížení exprese genů souvisejících se stresem a signalizací při poškození buňky.

Výzkum přinesl poznatky o účincích beta glukanových extraktů z Agaricu, oba mají cytotoxické účiny, tj. sulfatovaný i čistý“, sulfatovaný je pak v mnoha směrech účinnější ve své cytotoxicitě, v potlačování dělení rakovinných buněk i jejich migrace.

 

 

Zdroj:

Baranoski A, Tempesta Oliveira M, Semprebon SC, Niwa AM, Ribeiro LR, Mantovani MS.

Effects of sulfated and non-sulfated β-glucan extracted from Agaricus brasiliensis in breast adenocarcinoma cells - MCF-7. Toxicol Mech Methods. 2015 May 13:1-8.