Čínský herbář
Čeština

Akupunktura a tlumení bolesti po odstranění hemeroidů

Odstranění hemeroidů je provázeno následnými silnými bolesti. Oblast rekta je bohatě inervována. Tlumení bolesti je tedy nezbytné a opět se dostáváme k tomu, že mnohé léky na tlumení bolesti mohou způsobit jiné problémy. Proto se v této studii využila také elektroakupunktura.

hemeroidy

Studii se účastnilo 72 pacientů, kteří podstoupili hemeroidektomii. Poté byli rozdělení do dvou skupin. Skupina 1 (36 pacientů), ve které byla aplikována „falešná“ akupunktura (u pacienta se navodil pocit, že je akupunktura prováděná), ve skupině 2 byla skutečně využita akupunktura (36 pacientů). Léčba byla provedena do 15 minut po provedení zákroku. Byla měřena intenzita bolesti pomocí VAS (visual analog score scale) a také dle svědectví pacientů, kteří byli sledováni 48 hodin. Ukázalo se, že u pacientů, kteří byli léčeni skutečnou akupunkturou, pokleslo VAS, tj. bolest se snížila, a to i během vylučování stolice. Stejně tak slovní hodnocení bolesti prokázalo, že akupunktura snižuje bolesti více než falešná akupunktura.

Studií se podařilo prokázat, že akupunktura může pomoci ulevit od bolesti po odstranění hemeroidů, neboť snižuje bolest víc než „placebo“, tj. falešná akupunktura.

 

Wu JChen BYin XYin PLao LXu S. Effect of acupuncture on post-hemorrhoidectomy pain: a randomized controlled trial. J Pain Res. 2018 Aug 6;11:1489-1496.