Čínský herbář
Čeština

Akupunktura kombinovaná s rehabilitací na zlepšení imunity a nervových funkcí u starších pacientů po mozkové mrtvici

Starší pacienti, kteří prodělali mozkovou mrtvici, mají často následky v podobně neurologického deficitu, mohou trpět poruchou mozkových funkcí, může být zhoršená pohyblivost, připojuje se také narušení imunitního systému. Práce s pacienty spočívá v intenzivní rehabilitaci, aby se mohli vrátit zpět do života, ale ani to mnohdy nepomůže. Vědci chtěli zjistit, zda je možné účinnost rehabilitace zvýšit, pokud se k němu přidá akupunktura.

akupunktura_zaj_mavosti_z_praxe_5028b93d71

Byla vytvořena studie, které se účastnilo 196 pacientů, kteří byli rozděleni do dvou skupin. Jedna skupina procházela standardní rehabilitací a druhá měla naordinovanou rehabilitaci a akupunkturu. V rámci rehabilitační terapie docházelo ke cvičení, polohování, nácvik činností běžného života atd. V další skupině probíhalo to samé, jen s přidáním jehliček. Ukázalo se, že u pacientů, kterým byla k léčbě přidána také akupunktura, došlo po 30 dnech ke snížení zánětlivých markerů, tj. CRP, snížila se koncentrace působků, které zvyšují zánět, tj. IL-2, IL-6, TNF alfa. Navíc se zvýšily počty lymfocytů. Došlo tedy k omezení patologického zánětu a zvýšení imunity. Dle standardizovaných testů se také hodnotilo zlepšení neurologických funkcí (National Institute of Health Stroke Scale, modified Ranking Scale) a schopnost zvládat denní aktivity. Pacienti, kteří podstoupili k rehabilitaci také akupunkturu, měli nižší skóre dle hodnotící škály, nižší = lepší stav pacienta. Naopak skóre pro soběstačnost vzrostlo, vyšší = lepší. Vyjádřeno procentuálně ke zlepšení o určený počet bodů došlo u 72,4 % ze skupiny s rehabilitací a u 93,9 % pacientů s akupunkturou. Studií se podařilo ukázat, že kombinovaná terapie rehabilitace + akupunktura je vhodnou možností u starších pacientů po mozkové příhodě. Zlepšuje jejich život i imunitu.

Huang WWu HBFeng LDLiang DMWu ZX.Effect of Acupuncture Combined with Rehabilitation on Immune and Neural Functions in Elderly Patients with Stroke.Zhen Ci Yan Jiu. 2018 Sep 25;43(9):567-72.