Čínský herbář
Čeština

Antioxidanty a houby

prof.Ing.Pavel Valíček DrSc.
 
Prof. Ing. Pavel Valíček, DrSc..jpg
Antioxidanty jsou látky, jejichž molekuly omezují aktivitu kyslíkových radikálů, snižují pravděpodobnost jejich vzniku nebo je převádějí do méně reaktivních stavů. Omezují tedy proces oxidace organismu.
V našem těle se totiž vytvářejí volné radikály, jako důsledek rozdílné síly vazby uvnitř sloučenin obsažených v našem těle. Jejich vzniku nejsme schopni zabránit, neboť se uvolňují v jednotlivých buňkách, a to například díky vdechnutému kyslíku, dopadem UV paprsků, změnou teploty nebo jinými vlivy. Náš organismus je i potřebuje, neboť likvidují patogeny pronikající do těla, avšak to platí pouze v případě, že v organismu existuje dynamická rovnováha. Nadbytek volných radikálů je však pro naše tělo škodlivý, proto je organismus vybaven tzv. antioxidanty (inhibitory oxidace), které nadbytečné radikály likvidují. Důvodem této likvidace je skutečnost, že se podílejí na vzniku a zhoršení průběhu řady chorob, včetně rakoviny.
Skupina antioxidantů se rozděluje na enzymové, zastoupené např. katalázou a na neenzymové. Tyto potom na endogenní (neesenciální), např. bilirubin, cystein, flavonoidy, polyfenoly aj. a na esenciální, tj. pro život nezbytné. Mezi nejvýznamnější esenciální antioxidanty patří β-karoten, vitamin B2, C a E, sloučeniny selenu, zinku, germania, mědi, manganu, koenzym Q 10 aj. Pokud je jich v těle nedostatek, je třeba doplnit jejich množství jak různými syntetickými preparáty, tak především z přírodních zdrojů, např. z široké škály rostlin, ale také hub.
V houbách je jich zastoupena řada enzymů, především superoxiddismutáza, která je významným ochranným činitelem před volnými radikály, spolu s peroxidázou a katalázou, které mimo jiné rozkládají kancerogenní peroxid vodíku.
Vitaminy jsou látky, které si lidské tělo nedokáže samo vytvořit, ale přitom jsou pro něho nezbytné. Často i v malých dávkách ovlivňují růst, vývoj a správnou činnost celého organismu. Houby patří mezi významný zdroj celé škály vitaminů, především vitaminů B1, B2, B3, B5, B6, někdy i B12, ale také vitaminu E a K. U některých hub je zastoupen i β-karoten. Velký význam má kyselina listová (vitamin B9), která je nezbytná pro tvorbu nukleových kyselin a při krvetvorbě. Její nedostatek mimo jiné způsobuje poruchy růstu vlasů a kostí, zánětlivé změny na pokožce a chorobné snížení bílých krvinek.
Z minerálních látek je obsaženo především velké množství draslíku, dále dusík, fosfor, síra, hořčík, železo, vápník a sodík, ale také mikroprvky jako měď, zinek, jod, hořčík, lithium, fluor, chrom, mangan, molybden aj. Zcela mimořádný je obsah selenu, kterého může být až 100krát více než v zelených rostlinách. U některých druhů je však obsaženo i germanium s protinádorovými účinky.
Na druhé straně je třeba si uvědomit, že v přírodě rostoucí houby jsou schopny z okolního prostředí přijímat i těžké kovy, zejména rtuť, olovo a kadmium, které rozhodně lidskému zdraví neprospívají.
Z celé řady hub patří mezi nejvýznamnější antioxidanty například boltcovitka ucho Jidášovo (Auricularia auricula-judae), lesklokorka lesklá (Ganoderma lucidum), housenice čínská (Cordyceps sinensis), hnojník obecný (Coprinus comatus), kukmák sklepní (Volvariella volvacea) a další.
 
prof.Ing.Pavel Valíček DrSc. je významný český specialista na čínské léčivé rostliny