Čínský herbář
Čeština

Auricularia jako afrodiziakum

Jedná se o dřevokaznou houbu, která roste hlavně na listnatých stromech, hlavně na černém bezu. Je hojně využívaná v asijské kuchyni, byť nemá typickou výraznou houbovou chuť ani vůni. Co je však podstatnější, Auricularia je využívaná v tradičních asijských medicínách jako léčivo. I současné pokusy a studie dokládají, že Auricularia moduluje aktivitu imunitních buněk, snižuje cholesterol, zabíjí rakovinné buňky i mnohé infekční patogeny aj.

 

auricularia_aphrodisiac

 

 

Díky stále probíhajícím a novým studiím se spektrum účinků Auricularie rozšiřuje, stále se nacházejí nové. V této studii se Auricularia ukázala jako účinné afrodiziakum. V dnešní uspěchané době se zvyšuje počet lidí, kteří mají nějakou sexuální dysfunkci, snížené libido, poruchu erekce aj.

 

Autoři vytvořili vodný extrakt z Auricularie a sledovali, zda dokáže obnovit sexuální výkon do normálu, zda má vliv na sexuální chování. Studie probíhala na krysách, u nichž byla stresem vyvolána sexuální dysfunkce. U krys, kterým se podával extrakt, došlo ke zlepšení sexuálních funkcí, posílení pohlavních orgánů i tělesné váhy, která v důsledku stresu poklesla. Samci rychleji přistupovali k samicím a pářili se s nimi. Zkrátila se také doba do dosažení ejakulace. Zkrátila se také doba po ejakulaci, po kterou jsou samci „imobilizovaní“. Naopak došlo ke zvýšení počtu páření. Navíc došlo také k poklesu tělesné hmotnosti, což také vede ke zvýšení sexuální výkonnosti.

 

Výsledky s podáváním extraktu z Auricularie krysám, u nichž je stresem navozená sexuální dysfunkce ukazují, že extraktem je možné je řešit. Dochází jak ke zvýšení sexuální apetence, tak také výkonnosti a plodnosti. Auricularia tedy na krysím modelu funguje jako afrodiziakum.


Gupta G, Sharma RK, Dahiya R, Mishra A, Tiwari J, Sharma GN, Sharma S, Dua K. Aphrodisiac Activity of an Aqueous Extract of Wood Ear Mushroom, Auricularia polytricha (Heterobasidiomycetes), in Male Rats. Int J Med Mushrooms 2018; 20(1):81-88.