Čínský herbář
Čeština

Auricularia jako pomocník pro zvýšení účinnosti chemoterapeutik

Připomíná totiž lidský boltec, má želatinózní pružnou strukturu. Auricularia je dřevokazná houba rostoucí na listnatých stromech, často pak na bezu. Hojně se využívá v kuchyni, ačkoli nemá typickou houbovou vůni ani chuť. Jídlo však ozvláštňuje právě odlišnou konzistencí. Nejvíce se s ní setkáváme v asijské kuchyni. V Asii je však také, díky tradiční čínské medicíně, využívána k léčbě mnoha zdravotních neduhů. Současné studie a pokusy také potvrzují, že Auricularie je schopná aktivovat imunitní buňky, zabíjet ty rakovinné i mnohé patogeny, neutralizovat toxické volné radikály, snižovat hodnoty cholesterolu v krvi atd.

V tomto případě se autoři snažili vytvořit za pomoci Auricularie preparát, který by byl účinnější při léčbě rakoviny. Již jsme o podobně vytvořených lécích psali, např. pro zlepšení vstřebávání tablet s vitamínem B12 či chemoterapeutika cisplatiny.

 

auricularia_chemotheraoy

 

 

Počty pacientů s nádorovými onemocněními každým rokem rostou, i když počty úmrtí díky možnostem léčby klesají, stále je hodně pacientů, kteří rakovině podlehnou. Léčba samotná je pak velmi náročná a množstvím vážných nežádoucích účinků. Chemoterapie se podává ve vysokých dávkách, aby pronikla k nádoru v dostatečné smrtící koncentraci. Hledají se způsoby, jak zlepšit dopravu chemoterapeutika do nádorové buňky, čímž by se mohlo snížit dávkování a zátěž pro pacienta. V tomto mohou pomoci i houby. 

Autoři navázali chemoterapeutikum doxorubicin hydrochlorid na polysacharidy z Auricularie a vytvořili nanočástečky léčiva. Také vytvořili částice, ve kterých byla pouze Auricularia. Částice měly průměr 237,6 nanometrů. V případě těch s doxorubicinem ověřovali též stabilitu, která byla v případě pH, které je v lidské krvi, vysoká.

Oba připravené preparáty pak přidali k buněčným kulturám. Jednalo se o buňky rakoviny prsu. Nanočástice bez doxorubicinu neměly žádný cytotoxický efekt, ale v kombinaci s doxorubicinem se výrazně zvýšil. Došlo k velkému úbytku nádorových buněk v buněčné kultuře. Tento výsledek dále porovnávali se stejnou buněčnou kulturou, do níž však dali pouze standardní doxorubicin. Nanočástice doxorubicinu navázaného na polysacharidy z Auricularie byly v zabíjení rakovinných buněk mnohem úspěšnější. Bližší pokusy odhalily, že díky své hydrofilní struktuře nanočástice lépe pronikají do nádorové buňky, jsou jimi dokonce pohlcovány. Pro dosažení léčebného cytotoxického efektu by tak stačila nižší dávka. 

 

Xiong W, Li L, Wang Y, Yu Y et al. Design and evaluation of a novel potential carrier for a hydrophilic antitumor drug: Auricularia auricular polysaccharide-chitosan nanoparticles as a delivery system for doxorubicin hydrochloride. Int J Pharm. 2016 Sep 10;511(1):267-275.