Čínský herbář
Čeština

Auricularia ochraňuje před radiací

nature-wallpaper-14

Její název se odvozuje od jejího tvaru, který připomíná boltec, a měkké gelovité konzistence. Krom využití v kuchyni je Auricularia známé též svými léčebnými účinky. Jako ostatní medicinální houby má i Auricularia imunitní systém posilující účinky. Umí též neutralizovat volné radikály, ničit rakovinné buňky a mnoho dalšího.

Tato studie se zaměřila na možné využití Auricularie v případě vystavení radiaci, polysacharidy z Auricularie se navíc kombinovala s procyanidiny z hroznových jadérek.

Pro studii se využily imunitní buňky získané ze sleziny krys. Tyto buňky byly vystaveny radiaci, následkem čehož došlo k změnám v buňkách a jejich apoptóze (typ buněčné smrti), snížila se jejich životaschopnost, v médiu, kde byly buňky kultivovány, se zvýšila koncentrace malondialdehydu, což je známkou oxidačního stresu vinou tvorby volných kyslíkových radikálů. Naopak se snížila aktivita látek a enzymů, které volné radikály neutralizují (glutathion peroxidáza, superoxiddismutáza).

Při přidání polysacharidů z Auricularie a procyanidinu se ukázalo, že tyto látky mají radioprotektivní a antioxidační vlastnosti.Díky tomu si imunitní buňky vystavené radiaci udržely svou životaschopnost, méně jich podlehlo buněčné smrti, celkově byl též snížen oxidační stres.

K buňkám se podávaly i jednotlivé látky samostatně, tedy polysacharidy z Auricularie nebo procyanidiny, sice účinkovaly a zlepšily stav imunitních buněk, ale ne tolik jako jejich kombinace.

Následoval i pokus in vivo, kde byly radiaci vystaveny krysy, i zde byl zachycen nižší oxidační stres, zvýšila se aktivita enzymů neutralizujících volné radikály a nedošlo k reaktivnímu zvětšení sleziny.

Není pochyb o tom, že polysacharidy z Auricularie a procyanidiny dokáží chránit buňky před poškozením radiací. Největší účinek je pak zaznamenán, pokud jsou tyto látky podávány současně.

Zdroje:

Bai H, Wang Z, Cui J, Yun K, Zhang H, Liu RH, Fan Z, Cheng C. Synergistic radiation protective effect of purified Auricularia auricular-judae polysaccharide (AAP IV) with grape seed procyanidins. Molecules. 2014 Dec 11;19(12):20675-94.