Čínský herbář
Čeština

Auricularia proti oxidačnímu stresu a mikrobům

Auricularia (Auricularia polytricha, bolcovitka chlupatá) je velmi populární jedlá houba, která saprofyticky roste na listnatých stromech. Její jméno je odvozeno od tvaru a konzistence, která je podobná lidskému uchu. Houba je součástí asijské kuchyně, právě díky své zvláštní želatinové konzistenci. Dodává jídlu strukturu. Krom toho je však Auricularia známá jako „léčivka“. Proběhlo mnoho studií, které prokázaly, že Auricularia má farmakologické účinky. Posiluje imunitní systém, ničí rakovinné buňky i mnohé patogeny. Snižuje hodnoty cholesterolu a tím i riziko srdečně-cévních nemocí.

Stress Man. Businessman  suffers from a headache

V této studii autoři testovali, jak je Auricularia účinná při snižování oxidačního stresu a jak dokáže ničit některé patogeny.

Oxidační stres je dán přítomností volných radikálů. Ty v organismu přirozeně vznikají během metabolických pochodů. Ale tělo má mechanismy, jak je neutralizovat. Produkce volných radikálů se zvyšuje při vystavení škodlivinám v životním prostředí, během zánětlivých procesů, nádorových onemocnění atd. Jejich množství převyšuje kapacitu organismu pro neutralizaci. Volné radikály poškozují buněčnou membránu i DNA buněk. Buňky mohou zahynout, ale také se rakovinně zvrhnout. Je tedy vhodné podávat tělu antioxidanty, ty se nacházejí např. v ovoci a zelenině a samozřejmě také houbách. 

Při testování antioxidačních schopností dokázala Auricularia vychytat až 70,4 % volných radikálů z roztoku, což je vysoké číslo.

Dále se testovala účinnost proti bakteriím, které v praxi bývají velmi nebezpečné a také rezistentní na antibiotika. Jednalo se o Staphylococcus aureus (zlatý stafylokok), MRSA (multirezistentní forma zlatého stafylokoka), Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumonnia, Escherichia coli. Mezi testované patřila také kvasinka Candida albicans a Candida parapsilosis. Chloroformový a vodný extrakt z Auricularie dokázal potlačit množení všech zmíněných mikroorganismů a kvasinek.

Studie tedy dokládá, že Auricularia může být prevencí mnoha nemocí díky snížení oxidačního stresu a může pomoci také s mnoha infekcemi, které mohou člověka i ohrozit na životě.


Gebreyohannes G, Nyerere A, Bii C, Sbhatu DB. Investigation of Antioxidant and Antimicrobial Activities of Different Extracts of Auricularia and Termitomyces Species of Mushrooms. ScientificWorldJournal 2019.:7357048.