Čínský herbář
Čeština

Auricularia snižuje glykémii

Její jméno vychází z tvaru a také z konzistence plodnice. Ta připomíná tvarem ucho. Je i podobně pružná a želatinózní. Auricularia nemá výraznou chuť ani typickou houbovou vůni, přesto je velmi populární v gastronomii. Jídlo oživí právě svou strukturou. Krom toho je Auricularia tradiční čínskou medicínou využívána k léčbě mnoha nemocí. Její účinky jsou ověřovány i vědecky. Proběhlo a stále probíhá mnoho studií a pokusů, které prokázaly, že Auricularia posiluje imunitní systém, je prevencí proti civilizačním nemocem, umí zabíjet patogeny i rakovinné buňky atd.

 

Diabetes sweet on plate

 

V této studii se autoři věnovali jejími dalšímu účinku, a to antidiabetickému.

V současné době narůstají počty lidí, kteří trpí cukrovkou, a to hlavně typem II, který je často spojený s obezitou a vyšším věkem. U tohoto typu může být narušena, tj. snížena produkce inzulinu, ale roli zde hraje i to, že tělní buňky nejsou na inzulin citlivé.

Aby ověřili účinnost Auricularie, vytvořili studii, v níž byly diabetické krysy. Těmto myším byl poté podáván produkt připravený ze sušené Auricularie. Tento byl podáván krysám přímo do žaludku v dávce 0,15 g/kg. Léčba probíhala po 7 týdnů. Během léčby došlo k výraznému poklesu glykémie na lačno, zvýšila se také tolerance glukózy. Po jejím podání nedošlo k tak výraznému zvýšení glykémie, tělo si s ní lépe poradilo. Krysy také ztratily na hmotnosti, zmírnila se jejich obezita. Došlo také ke zvýšení zásobního glykogenu v játrech a produkci inzulinu. Jako velké plus se také jeví to, že díky léčbě se také snížila hodnota triglyceridů a špatného cholesterolu LDL. K tomuto nedošlo u diabetických krys, které nedostávaly Auricularii. Studií se podařilo prokázat, že Auricularia má antidiabetické účinky. Zvyšuje senzitivitu k inzulinu, tvorbu inzulinu, tvorbu zásobního glykogenu, snižuje glykémii i koncentrace tuků v krvi.

Tohoto by se dalo využít i v lidské medicíně.

 

Lu A, Yu M, Shen M, Xu S, Xu Z, Zhang Y, Lin Z, Wang W. Preparation of the Auricularia auricular polysaccharides simulated hydrolysates and their hypoglycaemic effect. Int J Biol Macromol. 2017 Aug 25. pii: S0141-8130(17)32434-0.