Čínský herbář
Čeština

Auricularia v boji proti Cryptococcus neoformans

Auricularia (bolcovitka, Jidášovo ucho) je dřevokazná houby, jejíž název odpovídá jejímu vzhledu a konzistenci. Připomíná lidské ucho, je tuhá, přesto však pružná, želatinózní. Ačkoli jí chybí typická houbová vůně a chuť, je často využívána v asijské kuchyni. Krom toho je nedílnou součástí tradičních asijských medicín, včetně té čínské. Současné vědecké studie, které zkoumaly nejen složení, ale také účinky, potvrdily využitelnost Auricularie jako léčebného prostředku. Auricularia zlepšuje fungování imunitního systému, je prevencí nádorového bujení a umí nádorové buňky ničit, snižuje cholesterol a cukr v krvi. Data ukazují, že je využitelná také v boji s infekcemi.

Cryptococcus_neoformans

V této studii se testovala schopnost Auricularie postavit se Cryptococcus neoformans. Jedná se o patogenní kvasinku způsobující kryptokokózu. Nejčastěji napadá lidi s oslabenou imunitou. Může způsobit záněty plic, mozku, ale může se pomocí krve roznést po celém těle, do všech orgánů. Léčbou jsou antimykotika. U forem s rozesevem a těžkých meningitid je riziko úmrtí pacienta i přes intenzivní léčbu. Kryptokokus je pohlcován imunitními buňkami, které jej mohou ničit. Autoři získali polysacharidy z Auriculárie, jednalo se o polysacharidy, které houba produkuje a uvolňuje do okolí, tj. exopolysacharidy, které obsahovaly také beta glukany.

Exopolysacharidy přidávali k buněčné kultuře vytvořené z makrofágů a dendritických buněk (buněk pohlcujících patogeny). Polysacharidy je dokázaly aktivovat a „vybičovat“ k vyšší aktivitě a efektivitě ničení kryptokoků, buňky produkovaly také působky, které mohou posílit celkovou imunitní odpověď na infekci.

Druhá část studie byla provedena na myších nakažených kryptokokem. Část nakažených myší byla léčená exopolysacharidy obsahujícími beta glukany. U těchto myší došlo ke zvýšení přežití/prodloužení, tj. polysacharidy skutečně pomohly posílit imunitní odpověď, jak se ukázalo na buňkách, což vedlo ke zlepšení stavu nakažených myší proti těm, které polysacharidy léčené nebyly.

Studií se tedy podařilo prokázat, že exopolysacharidy působí imunostimulačně, aktivují imunitní buňky, které jsou účinně v boji s touto nebezpečnou kvasinkou.

Tyto výsledky by se daly využít také v klinické praxi, exopolysacharidy by mohly být přidávány ke standardní terapii, což by mohlo zvýšit účinnost.

Basso AMMDe Castro RJAde Castro TB, et al. Immunomodulatory activity of β-glucan-containing exopolysaccharides from Auricularia auricular in phagocytes and mice infected with Cryptococcus neoformans.Med Mycol. 2019 May 16. pii: myz042. doi: 10.1093/mmy/myz042