Čínský herbář
Čeština

Auricularia zvyšuje účinnost chemoterapeutik v léčbě rakoviny děložního krčku u myší

Její název je odvozen z jejího tvaru a konzistence, která je gelovitá, pružná. Auricularie je součástí asijské kuchyně, a to i přesto, že není nositelkou téměř žádné chutě a vůně, dodává však jídlu strukturu. Krom využití v kuchyni je Auricularie důležitou složkou léčby v tradiční čínské medicíně. Houba je studována i vědeckými postupy. V mnoha studiích se prokázalo, že pozitivně ovlivňuje imunitní buňky, snižuje hodnoty cholesterolu v krvi, redukuje oxidační stres, zabíjí některé infekční patogeny a také některé druhy rakovinných buněk.

 

auricularia_cancer

 

 

Množství lidí, kteří onemocní rakovinou, stále přibývá, je tedy tlak na vývoj nových léků a postupů, které by byly účinnější a také šetrnější. Protirakovinná terapie je totiž zatížena mnoha nežádoucími účinky.

 

Ačkoli je Auricularia schopná některé rakovinné buňky zabít, je snaha její aktivitu ještě zvýšit. Sem patří i možnost zlepšení „donesení“ léku, kde je ho potřeba, zlepšení vstřebávání atd. Aby mohlo být dosaženo potřebné koncentrace v těle a mohla se snížit podávaná dávka. Stejně tak vylepšit účinky a snížit negativní dopad chemoterapie. Proto byl vytvořen preparát, který byl složen z polysacharidů získaných z Auricularie a na ně bylo navázáno platinové chemoterapeutikum a kyselina listová, komplex byl označen jako FA-AAP-CDDP. Tento byl testován na myších, které trpěly karcinomem děložního čípku. Podání FA-AAP-CDDP zvýšil protinádorovou aktivitu platinového chemoterapeutika, redukovalo se množství a intenzita nežádoucích účinků. U léčby platinou jsou velmi ohroženy ledviny. U myší s FA-AAP-CDDP došlo ke snížení oxidačního stresu, který vzniká vinou působení platinového léku a zvyšuje poškození ledvin. Zvýšila se aktivita enzymů, které jsou zapojeny do neutralizace volných radikálů, např. superoxidu dismutáza, glutation peroxidáza aj. Navíc podávaný komplex zvýšil produkci cytokinů, které podporují aktivitu imunitního systému, který pak může sám lépe „útočit“ na nádor, jedná se např. o IL-1, IFN gama. Navíc se také prokázalo, že FA-APP-CDDP zvyšoval apoptózu u rakovinných buněk, aktivovat nitrobuněčné cesty, které vedou k této programované smrti, tj. aktivoval kaspázu 3, proapoptotické faktory Bax atd.

 

Také se prokázalo, že komplex se výrazně kumuluje právě v nádorové hmotě, méně v ledvinách.

 

Studií se tedy podařilo prokázat, že spojení kyseliny listové, polysacharidu z Auricularie a platinového chemoterapeutika vede ke zlepšení účinnosti léku a snížení negativního dopadu chemoterapie na organismus.

 

Léčebný potenciál hub je tedy obrovský, resp. možnost jejich využití.

 

 

 

Qiu J, Zhang H, Wang Z, Liu D, Liu S, Han W, Regenstein JM, Geng L. The antitumor effect of folic acid conjugated-Auricularia auricular polysaccharide-cisplatin complex on cervical carcinoma cells in nude mice. Int J Biol Macromol. 2018 Feb;107(Pt B):2180-2189.