Čínský herbář
Čeština

Auricularií proti demenci

Auricularia (Auricularia polytricha, bolcovitka chlupatá) je dřevokazná houba, kterou je možné najít také u nás, a to hlavně na listnatých stromech a keřích. Má ráda např. černý bez. Své jméno dostala bolcovitka dle své struktury a tvaru. Připomíná ušní boltec. Pro svou typickou želatinózní konzistenci je hojně využívána v asijské kuchyni, byť jí chybí houbová chuť i vůně. Auricularia je po dlouhá staletí využívána také jako léčivo, jak je zdokumentováno v starých čínských herbářích. V současnosti existují data z mnoha studií, která ukazují, že Auricularia pozitivně ovlivňuje funkce imunitního systému, působí protirakovinně, protiinfekčně, redukuje riziko civilizačních nemocí, neboť snižuje oxidační stres i hodnoty cholesterolu. V této studii se autoři věnovali hypotéze, že Auricularia může pomoci mírnit proces degenerace mozku, tj. demenci.

demence

Se stárnutím populace je stále více lidí, kteří trpí degenerativními onemocněními mozku. Jedná se o různé druhy demencí, Parkinsonovu nemoc atd. Degenerativní proces je spojen s mírným zánětem a zvýšenou produkcí kyslíkových radikálů. Je tedy dobré snižovat zánět a oxidační stres.

Ve studii byly využity myši, u nichž bylo navozeno poškození mozku podáním D-galaktózy. Části z nich se podával extrakt z Auricularie obohacený selenem. Schopnosti myší se testovaly po podávání D-galaktózy a ověřilo se, že došlo ke snížení „mentálních“ schopností. Myši měly horší schopnost reagovat, učit se novým věcem, orientovat se v prostoru atd. Také se potvrdilo, že se v mozku zvýšil oxidační stres a poklesla aktivita enzymů, které mohou kyslíkové radikály neutralizovat. Navíc se ukázalo, že je v mozku vyšší koncentrace působků, které působí prozánětlivě (podporují vznik a udržení zánětu), tj. IL-1beta, TNFalfa atd.

U myší, které dostávaly selenem obohacený extrakt z Auricularie, došlo ke zlepšení mentálních schopností. Při pokusech na „vodním bludišti“ se ukázalo, že se myši lépe orientují, jsou rychlejší atd. Při testování odebraných vzorků se potvrdilo, že díky Auricularii se snížil oxidační stres v mozku a také se snížily koncentrace prozánětlivých působků, a to díky k tomu, že došlo ke snížení aktivace transkripčních faktorů, které spouští přepis genů s prozánětlivými působky.

Studií se tedy potvrdilo, že Auricularie obohacená selenem snižuje zánětlivé procesy v mozku, tím nejen zpomaluje postup degenerace mozkové tkáně, ale může zlepšit mozkové funkce.

Jingjing Wang, Tianzhu Zhang, Xiaoxiao Liu et al. Aqueous extracts of se-enriched Auricularia auricular attenuates D-galactose-induced cognitive deficits, oxidative stress and neuroinflammation via suppressing RAGE/MAPK/NF-κB pathway. Neuroscience Letters, Volume 704, 21 June 2019, Pages 106-111