Čínský herbář
Čeština

Beta glukany z hlívy mírní záněty

Hlív je mnoho druhů. Nejznámější je nepochybně hlíva ústřičná (Pleurotus ostreatus), která má své české jméno dle svého vzhledu, tj. připomíná ústřici. Jedná se o dřevokaznou houbu, kterou nalezneme hlavně na listnatých stromech. Je hojně využívána jako potravina, ale také jako léčivo. V Číně existují staré herbáře, které popisují využití hlívy po dlouhá staletí. Současné studie také testovaly účinky hlívy. Potvrdilo se, že hlíva má vliv na imunitní systém, působí proti nádorům, snižuje koncentrace volných radikálů, redukuje cholesterol v krvi a mnoho dalšího.

zanet

V této studii autoři získali polysacharidy/beta glukany z hlívy ústřičné a hlívy máčkové. Ty pak podávali myším, u nichž navodili zánět v tlustém střevě, tj. kolitidu. Kolitidami trpí i lidé. Mezi nejznámější střevní záněty patří ty nespecifické, tj. Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida. Zánět je dán špatnou reaktivitou imunitního systému a při léčbě se podávají léky, které reakce imunitního systému tlumí.

Touto studií se mělo zjistit, zda glukany mohou mírnit zánět u kolitidy. Myším se podávaly různé dávky glukanů z hub. Není překvapením, že obě houby, resp. jejich glukany měly stejný efekt. Myši trpící kolitidou měly velké problémy, průjmy, ztrácely na hmotnosti. To se změnilo podáváním glukanů. Myším se značně ulevilo a opět začaly prospívat. Při odběrech krve se ukázalo, že došlo ke snížení koncentrace prozánětlivého cytokinu TNF alfa. Ten je zvýšený také u pacientů s výše zmíněnými chorobami střeva. Díky glukanům také došlo ke zvýšení produkce protilátek IgA, tj. slizničních, které jsou zapojeny do obranyschopnosti střeva, podílejí se na jeho zdraví.

Další část studie byla provedena přímo na buněčné kultuře. Oba typy glukanů podpořily schopnost imunitních buněk (neutrofilů) fagocytovat, tj. pohlcovat cizorodý, nebezpečný materiál (infekční patogeny, poškozené buňky, částice přicházející z prostředí atd.). Posílila se také schopnost reagovat na infekci.

Je pravdou, že oba druhy beta glukanů jsou účinné, byly však zachyceny drobné odlišnosti. Glukan z hlívy ústřičné více zvedá hodnoty IgA, zatímco glukan z hlívy máčkové o něco více snižuje TNF alfa.

Glukany z hlívy tedy netlumí imunitní systém, jeho funkce, ale spíše urovnává a normalizuje jeho aktivitu. Zachovává obranyschopnost a mírní patologické záněty.

Vaclav Vetvicka, Ofer Gover, Michal Karpovsky, Hilla Hayby, Ofer Danay, Nirit Ezov, Yitzhak Hadar, Betty Schwartz. Immune-modulating activities of glucans extracted from Pleurotus ostreatus and Pleurotus eryngii. Journal of Functional Foods,Volume 54, 2019, Pages 81-91.