Čínský herbář
Čeština

Betulin proti Parkinsonově nemoci

V přírodě se vyskytuje po celém světě na severní polokouli. Její účinky však plně po dlouhá staletí využívají obyvatelé Ruska a Sibiře. Ani současná věda nezahálí a zkoumá jak složení této houby, tak její účinky. Stejně jako jiné medicinální houby je Chaga schopná zharmonizovat fungování imunitního systému, je možné ji užívat jako prevenci i zamezení postupu civilizačních nemocí spojených s vysokým krevním cukrem, cholesterolem atd., je též účinným antioxidantem, zabíjí rakovinné buňky i mnohé „bacily“.

 

chaga_parkinson

 

V této studii autoři sledovali vliv betulinu na Parkinsonovu nemoc. Betulin je obsažen i v Chaze, a to právě díky tomu, že roste na břízách, jimiž „se živí“.

Parkinsonova nemoc je chronické degenerativní onemocnění v mozku, při kterém dochází k zániku dopaminergních neuronů. Snížená hladina dopaminu pak narušuje fungování mozku a klinicky se projeví třesem, neschopností zahájit pohyb, ztrátou koordinace atd. Lék, který by pacienty vyléčil, v současné době neexistuje. Jedná se jen o zpomalení postupu nemoci.

Vědci už nyní vědí, že v této nemoci hraje významnou roli alfa synuklein, který se agreguje a poškozuje neurony, podobně jako to vidíme u Alzheimerovy nemoci, kdy se vytváří plaky beta amyloidu.

Autoři vytvořili model Parkinsonovy nemoci u háďátka obecného, které geneticky pozměnilo tak, aby se zvýšila tvorba alfa synukleinu. V průběhu pokusů se jim podařilo prokázat, že betulin výrazně snižuje akumulaci synukleinu, čímž se snižuje ztráta dopaminergních neuronů. Ty chrání i před toxickým působením podaného 6-hydroxidopaminu. Při léčbě háďátek betulinem se zlepšila jejich koordinace a a abnormality v chování, pokud cítila potravu, a také došlo k prodloužení života. Navíc se také ukázalo, že se snižuje aktivita genu, který reguluje apoptózu, což je druh buněčné smrti. Jeho snížením chrání buňky před předčasnou smrtí.

Je tedy pravděpodobné, že stejný vliv bude mít betulin, který je také v Chaze, i na Parkinsonovu chorobu u savců, tedy i u člověka. Betulin je možné označit za anti-neurodegenerativní sloučeninu.

 

Tsai CW, Tsai RT, Liu SP et al. Neuroprotective Effects of Betulin in Pharmacological and Transgenic C. elegans Models of Parkinson's Disease. Cell Transplant. 2017 Apr 26.