Čínský herbář
Čeština

Bioaktivní složky v medicinálních houbách.

Pro uchování všech složek houby je vhodné zachovat určité procento zastoupení polysacharidů ve výrobku, tak se uchová komplexní účinek, tj. všechny složky houby.

Někdy je však vhodnější navýšit beta glukanovou složku na úkor ostatních složek (i ty však stále zůstávají součástí produktu a doplňují aktivitu beta glukanů), neboť právě tato se podílí hlavně na podpoře a stimulaci imunitního systému. V mnoha studiích se využívají pouze extrakty a preparáty složené z beta glukanů, které jsou z houby extrahovány.

Tyto studie dokládají, že beta glukany z hub, v našem případě ReishiCordycepsu výrazně zvyšují aktivitu imunitního systému, mají též protinádorový a antioxidační účinek. Dochází k nárůstu populace imunitních buněk, a to hlavně těch, které bojují s patogeny a nádorovými buňkami.

Můžeme uvést pár příkladů, je jich samozřejmě mnohem více.

 

mushrooms_bioactive

 

Přípravek z polysacharidů Reishi byl využit u pacientů s pokročilým karcinom. Po 12 týdnech došlo ke zvýšení cytokinů posilujících imunitní odpověď, IL-2, IL-6, INF gama, IL-1, TNF alfa, zvýšil se počet lymfocytů, NK buněk atd. (1). Pokusy na buněčných kulturách prokazují, že beta glukany reagují s receptory na površích buněk a aktivují je, nejvíce pak ovlivňují buňky vrozené imunity, např. makrofágy i dendritické buňky, u nichž podporují vyzrávání, tedy i jejich schopnost zapojit se do imunitní reakce a podpořit aktivitu T lymfocytů. Hlavně pak Th1 lymfocytů, které se zapojují do obranné a protinádorové imunitní reakce (2, 3, 4). Mnohé studie pak zaznamenaly i podporu produkce imunoglobulinů (11). Některé imunitní buňky mohou umírat spontánní smrtí, aktivací signálních cest, které navodí apoptózu, to vidíme u neutrofilů, polysacharidy z Reishi však tento proces umí zvrátit a udržet neutrofily při životě (5).  Krom podpory imunity jsou beta glukany antioxidanty, které snižují oxidační stres. Ten je pro buňky doslova „toxický“, poškozuje je a zabíjí, podporuje rozvoj patologické zánětlivé odpovědi atd. Ve studii na buňkách se ukázalo, že β-1,3-glukan ochraňuje imunitní buňky před negativním vlivem, před buněčnou smrtí navozenou H2O2, který zvyšuje produkci volných kyslíkových radikálů (6).

Podobné účinky polysacharidů vidíme také u Cordycepsu. Glukany jsou silnými imunostimulátory, které zvyšují množení (proliferaci) makrofágů, tvorbu cytokinů i fagocytózu (7). Glukany mohou být tak silné, že zvrátí utlumení imunitního systému po podávání imunosupresiv, jakým je např. cyklofosfamid. Testy proběhly na myších, při podávání glukanů z Cordycepsu se normalizovaly hladiny TNF alfa a INF gama, tedy produktů imunitních buněk (8). Stejně jako glukany z Reishi i ty Cordycepsové stimulují dendritické buňky, které jsou pro správnou funkci a aktivaci imunitního systému nezbytné (9).

Polysacharidy však pouze neaktivují imunitní systém, ale také brání jeho nadměrné aktivaci, která může vyústit v poškození organismu, které může být i smrtelné, může dojít k septickému šoku. Imunitní odpověď tak nemusí být vždy jen obranná, tedy ta žádoucí, kterou polysacharidy posilují, ale také nežádoucí a příliš silná, tu polysacharidy tlumí (10). Zánět může být vyvolán nejen infekčními patogeny, ale např. i sníženým přísunem kyslíku, vysokých cholesterolem, obezitou…(11).

 

Houbové beta glukany jsou svou strukturou jedinečné a mají mnoho účinků, hlavně však ovlivňují imunitní systém. A to i ve své čisté formě, bez dalších houbových složek, pokud jsou však přítomny, umocní to všestrannost preparátu a zvýší šíři účinků. Zvýšení procentuálního zastoupení beta glukanů v preparátu tak může akcentovat některé účinky hub, zatímco jiné mohou, ale nemusí, být mírně oslabeny.

 

1.      https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1081/imm-120022979

2.      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24507254

3.       https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15894585

4.      http://molpharm.aspetjournals.org/content/70/2/637.long

5.      http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1189/jlb.72.1.207/abstract;jsessionid=E6A524A56CF35F1B91DAF21CE8FC95EA.f03t02

6.      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3236510/

7.      https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268005X17300474

8.      https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0144861716000515?via%3Dihub

9.      https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0008874910001012

10.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4201515/

11.  https://bmccomplementalternmed.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12906-016-1476-3