Čínský herbář
Čeština

Chaga a buňky nádoru děložního čípku

Chaga (Inonotus obliquus, rezavec šikmý) je parazitická houba, která napadá listnaté stromy, hlavně břízy. Díky tomu obsahuje také betulin/kyselinu betulinovou. Ačkoli se houba neuplatňuje v kuchyni, má velkou popularitu. Je totiž v mnoha tradičních medicínách, ruské, čínské, využívána jako velmi účinné léčivo, a to převážně na léčení trávicích obtíží a rakoviny. Proběhlé vědecké studie dokazují, že Chagou je možné posílit imunitní systém, snížit oxidační stres, cukr a tuky v krvi. Houba též ničí mnohé mikroorganismy a nádorové buňky. Aby se přesně zjistilo, na jaké nádorové buňky Chaga působí, přidává se k různým buněčným liniím. V tomto pokusu byly vybrány buňky karcinomu děložního čípku. Je to poměrně častý typ rakoviny, i když její výskyt poslední roky klesá. To je dáno hlavně prevencí, kam patří pravidelné prohlídky a cytologie a očkování proti papilomavirům.

 

chaga_cervix

 

Autoři získali z Chaga inotodiol, což je lanostanová sloučenina, a přidávali ho k nádorovým buňkám. Ty byly kultivovány v médiu, které jim umožňovala růst, dělit se atd. Přidání inotodiolu však stav v buněčné kultuře změnilo. Buňkám přítomnost inotodiolu nesvědčila. Již velmi nízké koncentrace dokázaly zastavit růst nádorových buněk, jejich nekonečné dělení. A co víc, buňky začaly umírat. Byl v nich spuštěn proces, aktivovány signální cesty, které končí buněčnou smrtí, apoptózou, patří sem např. aktivace kaspáz, snížení aktivity bílkovin působících proti apoptóze a aktivaci těch, které ji podporují (Bim, Bax). Dalším důležitým zjištěním bylo, že inotodiol snižuje produkci metaloproteináz nádorovými buňkami. Jedná se o enzymy, které rozkládají nebuněčnou hmotu kolem buněk. Pokud je pevná, je pro nádorovou buňku těžké jí projít, vycestovat, tj. rozšířit velikost nádoru a metastazovat. Proto nádorové buňky produkují tyto enzymy, aby došlo k rozvolnění mezibuněčné hmoty, lépe jí pak projdou.

Autorům se podařilo prokázat, že inotodiol z Chagy je schopen omezit množení buněk rakoviny děložního čípku, navíc je zabíjí a působí proti invazivitě (schopnosti nádoru pronikat do okolí) a metastazování.

 

Zhang SDYu LWang PKou PLi J, et al. Inotodiol inhibits cells migration and invasion and induces apoptosis via p53-dependent pathway in HeLa cells. Phytomedicine. 2019 May 13:152957. doi: 10.1016/j.phymed.2019.152957.