Čínský herbář
Čeština

Chaga a její vliv na střevní mikroflóru u chronické pankreatitidy

Je známá hlavně v Rusku a na Sibiři, kde je využívána v tradiční ruské medicíně k léčbě potíží s trávicí soustavou a rakoviny. V současných studiích a pokusech se podařilo prokázat, že Chaga posiluje imunitní systém, potírá mnohé patogeny, ničí rakovinné buňky, neutralizuje volné radikály, pomáhá snižovat hodnoty krevního cukru a cholesterolu atd.

 

Chaga

 

 

V této studii se autoři věnovali otázce, zda může Chaga ovlivnit střevní mikroflóru, pokud v těle probíhá i chronický zánět slinivky. Střevní mikroflóra má velký vliv na funkce imunitního systému, stav trávicí soustavy atd. může tedy zasáhnout i do průběhu chronické pankreatitidy. Chronická pankreatitida je postupující zánět slinivky. Dochází k postupné destrukci, což vede k narušení tvorby jak trávicích šťáv a enzymů, tak i inzulinu. Dochází tak i k narušení trávení. Za vznikem chronické pankreatitidy nejčastěji stojí alkoholismus, genetické vlivy a vlivy prostředí, oxidační stres. Chronický zánět pak sám o sobě zvyšuje oxidační stres, který může narušit střevní mikroflóru. Toto narušení pak může vést i k zánětlivým onemocněním střeva. Posílení správného složení střevní mikroflóry, by tak bylo pro pacienty značným přínosem. U pacientů dochází k poklesu bifidobakterií a narůstají počty enterokoků.

 

Důležitou roli v ovlivnění střevní mikroflóry hrají polysacharidy, ty autoři extrahovali a podávali myším s chronickou pankreatitidou. U takto léčených myší došlo ke snížení oxidačního stresu, došlo k neutralizaci volných kyslíkových radikálů díky polysacharidy posílené aktivitě potřebných enzymů, např. glutation peroxidázy.  Krom toho došlo k poklesu koncentrace TNF alfa, což je působek s prozánětlivým efektem, a TGF beta, který je sice tlumivý a protizánětlivý, ale také zvyšuje riziko fibrotizace, tedy destrukce tkání. Při kontrole složení střevní mikroflóry se ukázalo, že podávání polysacharidů z Chagy mění její složení. Zvyšují se počty bakterií Bacteroidetes a snižují se počty Firmicutes.

 

Studií se tak prokázalo, že polysacharidy z Chagy snižují oxidační stres a zánět a také mění složení střevní mikroflóry, a to směrem k zdravějšímu složení.

 

 

 

Hu Y Teng CYu SWang X et al. Inonotus obliquus polysaccharide regulates gut microbiota of chronic pancreatitis in mice. AMB Express. 2017 Dec;7(1):39.