Čínský herbář
Čeština

Chaga proti Alzheimerově nemoci

Chaga (Inonotus obliguus, rezavec šikmý) je parazitická houba, která vytváří na kůře stromů, hlavně bříz, černou popraskanou masu, která připomíná spálené uhlí. Chaga si vybírá hlavně listnaté stromy, preferuje břízy. Ze stromu čerpá živiny i další látky, takže v Chaze může najít i betulin, tj. látku typickou pro břízy. Chaga je nedílnou součástí tradiční čínské a ruské medicíny. Současné studie zjišťují, jaké jsou účinky Chagy. Díky nim víme, že Chaga posiluje imunitní systém, neutralizuje volné radikály, snižuje cholesterol, poradí si s nádorovými buňkami a také patogeny.

chaga_alzheimer
 

V této studii se vědci zaměřili na to, zda je možné pomocí Chagy předcházet, popř. zpomalit průběh Alzheimerovy nemoci. Alzheimerova nemoc je neurodegenerativní onemocnění, při němž dochází k ukládání amyloidu beta v mozku. Tím jsou poškozovány nervové buňky, kterých postupně ubývá a tím dochází také k úbytku mentální kapacity. V mozku pacientů je také zvýšený oxidační stres a rozvíjí se chronický zánět, což urychluje postup nemoci.

Autoři získaly z Chagy polysacharidy, které testovali na nervových buňkách vystavených stresu a poškození (podobně jako to vidíme v mozku pacientů). Buňky, které byly kultivovány společně s polysacharidy, lépe odolávaly „toxickým“ vlivům, kterým byly poté vystaveny. U buněk se zvýšila životaschopnost a nepropadaly apoptóze, tj. buněčné smrti, upravila se funkce mitochondrií (buněčných organel zajišťujících energii pro buňku), v buňkách se snížil oxidační stres. K tomu nedošlo u buněk, které byly vystaveny toxickému působení, kterému nepředcházela kultivace s Chagovými polysacharidy. Autory samozřejmě zajímalo, jak přesně Chaga buňky ovlivňuje a podporuje jejich přežití. Zjistili, že aktivuje faktory, které chrání buňku před apoptózou (Bcl-2), a naopak snižuje aktivitu těch faktorů, které podporují přechod do apoptózy (Bax), podporuje také aktivitu enzymů, které se podílejí na neutralizaci volných radikálů, např. superoxiddismutázy.

Autoři nezůstali jen u buněk, vyzkoušeli polysacharidy také na myších, které měly amyloidové plaky v mozku a narušenou paměť a schopnost se učit. V mozcích myší se také snížil oxidační stres, dokonce i depozita amyloidu a zlepšily se jejich mentální schopnosti.

Dle této studie se tedy zdá, že Chaga je dobrý pomocník v boji s Alzheimerovou nemocí.

Han YNan SFan JChen QZhang Y. Inonotus obliquus polysaccharides protect against Alzheimer's disease by regulating Nrf2 signaling and exerting antioxidative and antiapoptotic effects. Int J Biol Macromol. 2019 Jun 15;131:769-778. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2019.03.033.