Čínský herbář
Čeština

Chaga proti buňkám plicní rakoviny

Dává přednost břízám. Vytváří dvojí druh plodnic. Imperfenktní (nedokonalé), které mají nepravidelný tvar, jsou šedé až černé a mohou vydržet i 15 let. Pokud dojde ke změně do plodnice perfektní (dokonalé) žije pak už jen jeden rok. Plodnice jsou okrové až rezavé. Nejvíce se Chaga vyskytuje v oblasti Sibiře. Po dlouhá staletí je pevnou součástí tradiční ruské medicíny, pracuje s ní ale i ta čínská. Chaga má imunomodulační, protirakovinné, antioxidační, cholesterol a cukr snižující účinky. Právě na její protirakovinné účinky se zaměřila tato studie.
 
 
chaga_lung cancer
 

Chaga je postupně testována proti různým typům rakoviny. Zde ji autoři testovali proti buňkách rakoviny plic a normálních buněk sliznice průdušek. Případů rakoviny plic každoročně přibývá, a to nejen mezi kuřáky. Léčba bývá náročná, často je spojená s odstraněním části plic či podstoupením intenzivní chemoterapie. Ani to však nemusí pomoci, a navíc jsou přítomné nežádoucí účinky. Hledají se tedy nové možnosti, jak nádory plic řešit méně invazivně a šetrnějí.

Autoři nejprve sledovali obsah betulinu a betulinové kyseliny a inotodiolu v Chaze získané ve Francii, Ukrajině a v Kanadě. Na první dvě složky byla nejbohatší Chaga z Francie, na inotodiol Chaga z Kanady.

Extrakt z Chagy byl poté přidán ke kultuře vytvořené z buněk rakoviny plic a normálních buňkách sliznice průdušek. S extraktem byly kultivovány 48 a 72 hodin.

V přítomnosti extraktu se nádorové buňky výrazně omezily své dělení. Při použití nejvyšší  koncentrace se po 48 hodinách omezilo dělení až o 91 %. U zdravých buněk byl vliv extraktu méně výrazný, při nejvyšší koncentraci se inhiboval růst o cca 54 %. Po 72 hodinách to bylo až 93 % u rakovinných buněk a 60 % u zdravých. Toto je dobrý výsledek, jelikož je vidět, že nádorové buňky jsou mnohem citlivější na působení Chagy než ty zdravé, nerakovinné.

Pokusy se podařilo ověřit, že Chagy z různých částí světa mohou mít jiné složení, může se tedy mírně lišit i síla jejich účinku. Dalším velmi důležitým zjištěním bylo, že Chaga je velmi účinná v potlačování růstu buněk adenokarcinomu plic, zatímco zdravé buňky jsou na ni méně citlivé.

 

Géry ADubreule CAndré V et al.Chaga( Inonotus obliquus), a FuturePotentialMedicinalFungus in Oncology? A Chemical Study and a Comparison of the Cytotoxicity AgainstHumanLungAdenocarcinoma Cells (A549) and HumanBronchial Epithelial Cells (BEAS-2B).Integr Cancer Ther. 2018 Feb 1:1534735418757912.