Čínský herbář
Čeština

Chaga a alergie

Podobně jako jiné houby má mnoho pozitivních účinků na lidské zdraví. Jedním z nich je i schopnost regulovat činnost imunitního systému. Jsou prokázány imunostimulační, posilující vlivy. Jsou však i nemoci pojící se s imunitním systémem, které vyžadují opak, tedy tlumení v určitém segmentu. Sem patří i alergická onemocnění.

Alergie, hypersenzitivní, přehnané reakce, jsou stále častějším problémem. Nejznámější je typ I, tedy alergie spjatá s tvorbou protilátek ve třídě IgE proti neškodným alergenům. V těchto alergických reakcích hrají významnou roli T pomahačské lymfocyty 2, Th2, které stimulují společně s produkovanými cytokiny (IL-4) B lymfocyty právě k produkci IgE. V případě alergických reakcí je přínosné, pokud dojde k posunu od Th2 reaktivity k Th1, které produkují INF-γ, IL-2.

Je možné, aby výtažek z Chagy dokázal zvrátit tento stav?

chaga-rezavec-sikmy-alergiePokusy, které prováděli vědci, měly tuto domněnku potvrdit. Byla vytvořena kultura buněk, splenocytů a CD4 lymfocytů z ovalbuminem senzitizovaných myší, jež byla stimulována pomocí konkavalinu A. Následovalo měření IgE, IgG1, IgG2a, IL-4, INF-γ, IL-2. Ke kultuře byl také přidáván extrakt z Chagy.

Pokusy se prováděly i na myším modelu, tyto byly senzitivizovány ovalbuminem a byl jim podáván extrakt z Chagy v různé síle.

Ukázalo se, že u myší, je možné potlačit tvorbu IgE a IgG2a pomocí podávaného extraktu. Pozitivních výsledků, tedy vedoucích ke snížení alergické odpovědi, bylo dosaženo i v případě in vitro pokusu. Došlo ke snížení proalergizujícího cytokinu IL-4, naproti tomu vzrostla koncentrace IFN-γ u splenocytů, u CD4 lymfocytární kultury také došlo ke snížení tvorby cytokinů, a to IL-4, IFN-γ a IL-2.

Z výsledků je možné říci, že extrakt z Chagy dokáže modulovat imunitní odpověď tak, aby došlo ke snížení hypersenzitivní reaktivity. Reguluje tvorbu cytokinů, hlavně dochází k snížení tvorby IL-4, a antigen specifických IgE protilátek.

 

 

Zdroj:

Ko SK, Jin M, Pyo MY.Inonotus obliquus extracts suppress antigen-specific IgE production through the modulation of Th1/Th2 cytokines in ovalbumin-sensitized mice. J Ethnopharmacol. 2011 Oct 11;137(3):1077-82.