Čínský herbář
Čeština

Působení Chagy na kostní dřeň zničenou protinádorovou terapií

Dnešní medicína potvrzuje její protibakteriální, protivirové i protinádorové účinky. Ty jsou dány obsahem bioaktivních látek v houbě obsažených. Jedná se o polysacharidy, oxidované triterpeny, betulin a kyselina betulinová aj.

chaga-kostni-dren-rezavec-sikmyProtinádorová léčba v podobě radio- či chemoterapie je často provázena poškozením kostní dřeně, a tím i útlumem krvetvorby. Pacient je anemický, má nedostatek trombocytů i buněk imunitního systému, což jej dělá náchylným k infekcím. S obnovou krvetvorby pomáhají i houby.

V této studii byl použit extrakt z Chagy při chemickými látkami indukovaném poškození kostní dřeně.

K pokusům byly použity myši, ty byly rozděleny do tří skupin a dvěma skupinám byl vstříknut cyklofosfamid. V první skupině dostaly myši k dále podávanému cyklofosfamidu 10 mg extraktu z Chagy, u druhé skupiny se nepřidávalo nic, byl podáván pouze cyklofosfamid, a třetí skupině nebyl dále podáván ani cyklofosfamid, tedy byl podán pouze jednorázově. Test trval 24 dní. Analyzovala se buněčnost kostní dřeně, ale také hladiny cytokinů, které jsou imunitními buňkami secernované a které podporují další krvetvorbu.

Výsledky ukázaly, že u chemicky indukovaného poškození kostní dřeně se situace u myší, jimž je podáván extrakt z Chagy brzy upravuje na téměř výchozí hodnoty, a to co se stýká počtu imunitních, tak krevních buněk, erytrocytů. Navíc výtažek prokazatelně stimuloval proliferaci splenocytů, tj. bílých krvinek osidlujících slezinu. Zvýšená hladina prozánětových, která se vyskytuje v přítomnosti extraktu z Chagy, neboť stimuluje jejich produkci, také potvrzuje pozitivní vliv extraktu z Chagy na krvetvorbu, stimulaci kmenových buněk.

Samozřejmě je nutné provést ještě mnohé pokusy, ale tyto výsledky dávají tušit, že by bylo možné  využít extrakt z houby u pacientů, kteří podstoupili protinádorovou léčbu, přinesl by jim úlevu, snížení nežádoucích účinků léčby i zrychlil zotavení a snížit riziko rozvoje infekčních komplikací.

 

Zdroj:

Kim Y-R. Immunomodulatory Activity of the Water Extract from Medicinal Mushroom Inonotus obliquus. Mycobiology 2005;33(3):158-162.