Čínský herbář
Čeština

Chaga, diabetes a krevní lipidy

Podobně jako ostatní medicinální houby má silný vliv na imunitní systém, díky obsahu betulinu má protirakovinné účinky, působí pozitivně na zažívací soustavu, zvláště pak na žaludek v případě gastritid. Působí chaga-rezavec-sikmy-krev-krevni.lipidy-cukr-v-krvitéž jako antioxidant.

V předkládané studii se vědci rozhodli zjistit vliv Chagy na oblast civilizačních nemocí, které se často projevují zvýšenými hodnotami krevního cukru a lipidů. Vyrobili z Chagy vodný extrakt, melaninový komplex. Zjistili, že tento dokáže zvýšit citlivost buněk na působení inzulinu, tato necitlivost je často přítomná u diabetu typu II. Navíc bylo potvrzeno, že extrakt dokáže snížit množství tukové tkáně u obézních myší, které byly krmeny vysokotučnou dietou.

Vědci dále zkoumali, jaké mechanismy jsou zapojeny do těchto účinků. Došlo ke zvýšení aktivit závisejících na fosfatidylinozitol 3-kinázy. Došlo ke zvýšení fosforylace Akt, signální dráha PI3K/Akt, která vede k aktivaci transportérů. Vědci zachytili translokaci glukózových transportérů z cytosolu buňky na jejich povrch, což umožňuje přesun glukózy do buněk. Cukry tak nezůstávají v krvi, cévách, které pak poškozují.

Co se metabolismu tuků týká, zvyšuje se exprese genu pro adiponektin (chrání před rozvojem aterosklerózy, vznikem volných radikálů, snižuje hladinu cukrů, triglyceridů a volných mastných kyselin) a změny v expresi dalších genů souvisejících s lipogenezí. 

Je tedy jasné, že extrakt z Chagy je velmi účinný v ovlivnění metabolismu cukrů a tuků, tím snižuje riziko vzniku civilizačních nemocí, aterosklerózy aj.

 

Zdroj:

Lee JH, Hyun CK. Insulin-sensitizing and beneficial lipid-metabolic effects of the water-soluble melanin complex extracted from Inonotus obliquus. Phytother Res. 2014 Sep;28(9):1320-8.