Čínský herbář
Čeština

Chaga a rakovina plic

Zde má místo jako léčebný prostředek proti žaludečním obtížím, bolestem, obtížím s játry či kůží, reguluje hladinu glukózy v krvi. Je užívána též proti parazitům a nádorovým onemocněním.

chaga-rezavec-sikmy-rakovina-plicPrávě poslední zmíněný léčebný účinek je tak významný, že jej intenzivně zkoumají vědci. Rakovin všeho druhu totiž přibývá a klasické léčebné postupy jsou zatížené velkým množstvím velmi závažných vedlejších účinků. Totéž platí i u rakoviny plic. Tento typ rakoviny má velkou spojitost s kouřením, ale i nekuřák může onemocnět.

 V prováděném pokusu vědci využili vodný extrakt z Chagy, z nějž byly vytvořeny frakce, metanolová, hexanová, acetátová či toluenová, a buněčnou kulturu složenou z buněk plicní rakoviny, kterou vystavili působení extraktu, a to po dobu 96 hodin. Sledovaným parametrem byla proliferace rakovinných buněk. Tento pokus prokázal, že vodný extrakt z Chagy omezuje proliferaci rakovinných buněk. Antiproliferační účinek pak závisel na podané dávce extraktu, a co víc, vědci identifikovali sloučeninu z extraktu, která v tomto hraje zásadní roli. Jedná se o sloučeniny benzaldehydu, který je metabolitem benzyl alkoholu. Ten samotný má schopnost narušovat fluiditu, tekutost buněčné membrány a narušovat tak funkci buňky, ale bezaldehyd vykazuje přímé cytotoxické účinky, což je ověřené v pokusech právě s touto sloučeninou. S touto sloučeninou je ovšem problém, jelikož je nestabilní a snadno podléhá oxidaci, z toho důvodu je velmi těžké ji podávat coby léčebný prostředek. Zdá se ovšem že právě v extraktu z Chagy je stabilním, je omezena jeho oxidace a může vykonávat svou funkci, tj. ničit nádorové buňky.

Je tedy vhodné podrobit frakce z vodného roztoku z Chagy dalším pokusům, aby se jasně určila jejich účinnost a další možnosti využití v klinické praxi.

 

 

Zdroj:

Mazurkiewicz W, Rydel K, Pogocki D, Lemieszek MK, Langner E, Rzeski W.

Separation of an aqueous extract Inonotus obliquus (Chaga). A novel look at the efficiency of its influence on proliferation of A549 human lung carcinoma cells. Acta Pol Pharm. 2010 Jul-Aug;67(4):397-406.