Čínský herbář
Čeština

Chaga umí bojovat a buňkami adenokarcinomu

Chaga (Inonotus obliquus, rezavec šikmý) je jedlá parazitická houba, která napadá listnaté stromy. Nejčastěji se jedná o břízy, ale můžeme ji najít také na dubech, topolech či javorech. Houba z těchto stromů získává živiny potřebné pro svůj růst. Chaga roste na severní polokouli, můžeme ji tedy najít v Kanadě, Severní Americe, Japonsku, Severní Koreji, na severu a východě Evropy, v Rusku a na Sibiři… Chaga je velmi důležitou součástí tradiční ruské medicíny. Tamní léčitelé ji po staletí považují za nejsilnější rostlinnou medicínu. Výsledky vědeckých studií potvrzují, že Chaga má skutečně léčebný potenciál. Má protimikrobiální, antioxidační, cholesterol snižující, protizánětlivé a také protinádorové účinky.

chaga-rezavec-sikmy-rakovina-plic

V této studii autoři testovali, zda je Chaga účinná také proti rakovině plic ‒ adenokarcinomu plic, který patří mezi nemalobuněčnou rakovinu plic. Vzniká ze sekrečních buněk epitelu dýchacích cest, bronchů. Nejčastěji se vyskytuje u kuřáků, což je dáno tím, že právě kouření, i to pasivní, je jedním z rizikových faktorů. Dalšími jsou např. vystavení znečištění, radiaci, azbestu, uhelnému prachu atd.

Mezi nejčastější příznaky patří kašel, potíže s dýcháním, vykašlávání hlenu nebo krve, teploty, ztráta hmotnosti atd.

Autoři vytvořili 4 buněčné kultury z různých typů buněk adenokarcinomů plic. K těmto přidávali extrakt připravený z Chagy. Ukázalo se, že extrakt negativně ovlivňuje všechny buněčné kultury. Výrazně snižoval viabilitu (životaschopnost) nádorových buněk, což bylo dáno tím, že u nich spustil proces vedoucí k apoptóze – typ programované buněčné smrti. Chaga totiž aktivovala enzym kaspázu 3, která je zodpovědná za poslední kroky k vyvolání apoptózy.Díky tomu poklesly počty buněk v připravených buněčných kulturách. V živém organismu, zvířeti či člověku, by to mohlo znamenat, že by nedocházelo k růstu nádoru, ale mohlo by dojít k jeho zmenšení.

Autoři dále testovali složení extraktu a součástí, které jsou cytotoxické. Našli 8 triterpenoidů, z nichž jeden byl zcela nový, patří mezi lanostanované triterpenoidy, a nazvali ho chagabuson A.

Výsledky studie tedy dokazují, že Chaga má cytotoxický vliv na nádorové buňky, má tedy potenciál léčit nádor plic. Je však nutné provést další studie, a to na zvířatech a pacientech, aby se účinky potvrdily.

 

Baek JRoh HSBaek KHLee SLee SSong SSKim KH. Bioactivity-based analysis and chemical characterization of cytotoxic constituents from Chaga mushroom (Inonotus obliquus) that induce apoptosis in human lung adenocarcinoma cells.Journal of EthnopharmacologyVolume 224, 5 October 2018, Pages 63-75