Čínský herbář
Čeština

Chagou proti diabetu

Chaga je velmi známá v oblasti Sibiře a Rusku, kde je součástí tradiční ruské medicíny. Nejčastěji jsou jí léčeny problémy s trávicím systémem a rakovina. Vědeckými postupy a studiemi je potvrzené, že Chaga moduluje aktivitu imunitního systému, má protirakovinné, antioxidační, cholesterol snižující, protiinfekční aj. účinky. Je velmi všestrannou houbou.

V této studii se autoři zaměřili na vliv Chagy na cukrovku.

 

chaga_cukrovka

 

Cukrovka je nemocí, kdy je zvýšená hladina cukrů v krvi. Typ I je způsoben autoimunitním zánětem, který destruuje slinivku a je nedostatek inzulinu, u typu II je spíš patrná inzulinorezistence a postihuje lidi starší a obézní.

Autoři využili model s myšmi, kterým podali streptozocin, kterým u nich vyvolali cukrovku, což vyvolá zánět a oxidační stres a poškodí slinivku. Části myší byl podáván metformin (běžně pro cukrovku volený lék) nebo extrakt z Chagy po dobu 4 týdnů. Během terapie obou skupin došlo k omezení nárůstu hmotnosti a snížení hladiny rychlých cukrů, tedy nárůst glykémie bezprostředně po jídle, i celkové glykémie. Zvláště extrakt z Chagy byl účinný ve zvýšení hladiny inzulinu a pyruvátkinázy v krvi. Navíc se snížil oxidační stres, tedy se snížilo i poškození slinivky. Dochází tak k uchovávání produkce inzulinu. Zvyšuje se totiž aktivita enzymů neutralizujících volné radikály. Dalším plusem při podávání Chagy je i to, že snižuje zánět ve slinivce vyvolaný streptozocinem a volnými radikály. Potlačuje aktivitu imunitního systému.

Je tedy patrné, že Chaga účinkuje mnoha způsoby, hlavně podporuje zdraví slinivky, která si pak zachová schopnost tvořit inzulin.

 

Wang J, Hu W, Li L, Huang X, Liu Y, Wang D, Teng L. Antidiabetic activities of polysaccharides separated from Inonotus obliquus via the modulation of oxidative stress in mice with streptozotocin-induced diabetes. PLoS One. 2017 Jun 29;12(6):e0180476.