Čínský herbář
Čeština

Chai Hu - prorostlík čínský, kořen (Radix Bupleuri)

Prorostlík je rostlina patřící do čeledi miříkovité. Jedná se o trvalku, která může být až 85 cm vysoká se vzpřímeným stonkem, na vrcholu rozvětveným. Kořen je kónický, světle hnědošedý, má cca 6‒20 cm a sbírá na jaře nebo na podzim, poté se suší. Vytváří s mnoha kvítky, která mají žlutou barvu. Rostlina kvete od července do září a po odkvětu vytváří plody. Prorostklík je rozšířen po celé východní Asii. Svědčí mu horské svahy, suchý podklad, nejčastěji roste v nadmořské výšce 200‒3000 m.

Prorostlíky, jejichž kořeny se využívají, jsou součástí tradiční rostlinné medicíny v Asii, tj. Číně, Japonsku, Koreji atd. Rostlina je součástní mnoha bylinných směsí. Kořen roslin a jeho využití bylo popsáno již v Shennongově herbáři, kde je popsáno využití, které trvá déle než 2000 let. Prorostlík je zmíněn i v dalších neméně důležitých herbářích, např. Jin Kui Yao Lue, Kaibao Bencao, Bencao Gangmu a Xinbian Bencao. Prorostlík a jeho využití jsou popsány také v japonských herbářích, např.  Japanese Pharmacopeia.

prorostlk

Složení radix Bupleuri:

Kořen prorostlíku je bohatý na triterpenoidní saponiny, esenciální oleje,  polyacetyleny, flavonoidy, lignany, mastné kyseliny a steroly. V kořeni jsou také polysacharidy.

Vyjmenujeme jen některé z nich:

Saponiny:

Triterpenoidní saponiny jsou biologicky antivní složky, které mají mnoho účinků, dle studií mohou mírnit bolesti, zasahovat do aktivity imunitního systému, chránit orgány, potlačovat nádorové bujení, působí protiinfekčně.

 • Saikosaponin A, C, D, E,
 • Prosaikogenin A, D, F, G
 • 2“-O-Acetylsaikosaponin a
 • 3“-O-acetylsakosaponin a
 • 6“-O-acytelsaikosaponin a
 • 23“-O-acetylsaikosaponin a
 • 6“-O-acetylsaikosaponin d
 • 23-Hydroxy-13β, 28β-epoxy-olean-11-ene-16-on 3-O-β-D-glucopyranosyl-(1→3)-β-D-fucopyranosid
 • 3β,16β-Dihydroxy-23-O-acetyl-13β, 28β-epoxy-olean-11-en 3-O-β-D-fucopyranosid
 • Bupleurosid I, V, X, XII
 • Saikosaponin b1, b2, b3, b4, h
 • A mnoho dalších…

Polyacetyleny:

 • (2Z,8Z,10E)-pentadecatrien-4,6-diyn-1-ol
 • (2Z,8Z,10E)-heptadecatrien-4,6-diyn-1-ol
 • Bupleurynol

Flavonidy:

Flavonoidy jsou výraznými antioxidanty.

 • Quercetin
 • Isorhamnetin
 • Isoharmnetin-O-glukosid
 • Puerarin
 • Rutin
 • Narcissin
 • Eugenin
 • Saikochrom A
 • Saikochromová kyselina
 • Saikochromosid A
 • Saikoflavonosid A

Lignany:

 • Nortrachelogenin
 • Nemerosin
 • Kaerofyllin
 • Isochaihulakton
 • Isokaerofyllin
 • (-)-yatein
 • Chinensinaftol
 • Chaihunafton

Mastné kyseliny:

 • Fumarová
 • Jantarová
 • Pentadecylová
 • Oktadecylová
 • Palmitoolejová
 • Palmitová
 • Olejová
 • Stearová
 • Linolová
 • Lignocerová

Steroly:

 • Alfa-spinaterol
 • 24ξ-Methylcholesta-7, 22E-dien-3β,5α,6β-triol
 • 24ξ-Ethylcholest-22E-end-3β,5α,6β-Triol

Esenciální oleje, těkavé látky:

 • 3-methylbutanal
 • Pentanal
 • Hexanal
 • Furan-2-karbaldehyd
 • Heptanal

Účinky radix Bupleuri:

Kořen prorostlíku má hlavně díky obsahu saponinů protinádorový účinek.

Ten je dán mnoha mechanismy. Na buněčných kulturách vytvořených z nádorových buněk se podařilo prokázat, že přidání látek z prorostlíku zastavuje dělení nádorových buněk, tj. působí proti proliferaci. Zastaví totiž buněčný cyklus, který musí buňka projít, aby se rozdělila. Krom zástavy dělení umí prorostlík spustit signální cesty uvnitř buňky, které končí buněčnou smrtí, apoptózou. Dochází k aktivaci kaspáz a blokování faktorů, které chrání buňku před apoptózou.  Tyto pokusy byly provedeny např. na buňkách rakoviny plic, jater, melanomu či prsu. Prorostlíku podlehly také buňky gliomu, rakoviny tlustého střeva a rakoviny žaludku. Saikosaponin D umí dle všeho likvidovat výše zmíněné a navíc také rakovinu slinivky, prostaty a štítné žlázy. V pokusech na zvířatech se prokázalo, že podání 0,75 mg/kg saikosaponinu D omezuje růst nádoru, samostatně a posiluje účinnost radioterapie. Bylo zaznamenáno též posílení účinku chemoterapie. Mnohé typy nádorových buněk jsou necitlivé na chemoterapeutika přirozeně, některé svou rezistenci získávají během léčby. To je velký problém, podobně jako rezistence na antibiotika. Vědci zjistili, že saikosaponin A a další saponiny z kořene prorostlíku obnovují citlivost buněk nádoru jater a prsu na chemoterapeutika, a to citlivost k doxorubicinu, vinkristin a paklitaxelu.

Také se odhalilo, že podávání saikosaponinu krysám s podávání karcinogenní látky vs. karcinogenní látka samotná, vedlo ke snížení výskytu nádorů.  To znamená, že krysy, které dostávaly karcinogenní látku, měly v játrech více a větší nádory, zatímco u krys se saikosaponiny se nevytvořily nádory, popř. nižší počet s pomalejším růstem.

Krom přímého působení ničí prorostlík rakovinu také tím, že aktivuje imunitní systém, protinádorovou imunitu.  

Imunitní systém:

Posílení imunitního systému je důležité, abychom se ubránili infekcím, popř. nádorovým onemocněním.  Saikosaponiny d zvyšují aktivitu makrofágů (druh imunitních buněk), posiluje jejich schopnost pohlcovat a ničit patogeny, popř. poškozené buňky.

Kořen prorostlíku je schopen snižovat zánět. Studie dokládají, že polysacharidy oslabují zánět v plicích způsobený složkou z bakteriální stěny, tj. lipopolysacharidem. Protizánětlivě působí také saikosaponiny. Je to dáno tím, že látky z prorostlíku omezují produkci a uvolnění prozánětlivých cytokinů (TNF alfa, IL-6, IL1beta…), snižují propustnost cév během zánětu, omezují průnik imunitních buněk do místa zánětu (migraci), kde by jej dále podpořily. Naopak posiluje tvorbu cytokinů, které imunitní odpověď snižují, tj. IL-10, TGFbeta…Snižuje také bolest spojenou za zánětem. Snižuje se také aktivita enzymů, které stojí za produkcí prostaglandinů a prostacyklinů, které se také zapojují do zánětlivé reakce, tj. je tlumena aktivita cyklooxygenázy.

Uplatnění má prorostlík také u alergií, resp. působí proti nim. Alergická reakce závisí na uvolnění nitrobuněčných granulí s nákladem (např. histamin, prozánětlivé látky) do mezibuněčného prostoru z žírných buněk poté, co se na buňku, na její receptory, naváží IgE protilátky. Dochází k degranulaci. Právě tuto umí saikosaponin b blokovat. Podobně pozitivně působí také u autoimunitních zánětů, např. lupusu.

Infekce:

Radix Bupleuri má také protimikrobiální účinky. Ty jsou namířeny proti virům, např. chřipka H1N1, hepatitida B, coronaviru. Látky z kořene blokují replikaci (množení) viru, ale také vstup (penetraci) do buňky. Virus není schopen dlouhého života mimo buňku. Kořen je také součástí mnoha bylinných směsí, u nichž byly zachyceny protibakteriální účinky, např. proti Helicobacter pylori, Pseudomonas aeruginosa, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus.

Teploty:

Teploty provázejí mnoho nemocí, hlavně pak ty infekční. Teplota je součástí obranné reakce, ale může být příliš vysoká a organismus poškodit, je tedy vhodné ji v některých případech snižovat. Studie dokládají, že vodný extrakt z kořene prorostlíku má antipyretický efekt. Pokus byl proveden na krysách, u nichž se vyvolaly horečky. Vyrobil se také nosní gel z esenciálního oleje, který také dokáže snížit teplotu.

Antipyretický efekt byl potvrzen také u pacientů, kteří trpěli teplotou při nachlazení, chřipce, malárii a zápalu plic, k poklesu teploty došlo do 24 hodin u 98,1 % pacientů.

Játra:

Játra jsou velmi důležitým orgánem, který zastává mnoho funkcí, metabolizuje živiny, detoxikuje, syntetizuje bílkoviny, skladuje vitamíny a minerály, tvoří hormony atd. Jsou tedy velmi zatěžována, což může vést k fibróze, cirhóze, nádorům atd. Některé látky játra přímo poškozují (alkohol, některé léky, aflatoxiny atd.), jiné je umí chránit před poškozením. To umí i kořen prorostlíku. Myším byla podána toxická látka tetrachlormetan a část dostávala také prorostlík. Myši, které ho nedostávaly, měly více poškozená játra než myši léčené. Saikosaponiny a bupleurosidy chrání také před poškozením látkou D-galaktosamin. Prorostlík nejen chrání před poškozením, ale také podporuje hojení poškozených jater, zvyšují produkci látek, který stojí za hojením a snižuje oxidační stres, který játra poškozuje.

Nervový systém:

Nervový systém je často poškozován zánětem, oxidačním stresem, látkami z prostředí, nemocemi atd. Některé látky dokážou omezit poškození a podpořit regeneraci. Saikosaponiny snižují zánět a oxidační stres, čímž zpomalují degenerativní procesy v nervovém systému a zlepšují nervové funkce. Zlepšují totiž funkce mitochondrií (organel v buňkách, tvoří energii a buněčného dýchání). Saikosaponiny vykazují také antiepileptické vlastnosti, snižují záněty. Mírní neuropatické bolesti a dokážou pomoci s odvykáním závislostí.

Žaludeční vředy:

Radix Bupleuri snižuje tvorbu žaludečních vředů, a to stresových i těch, na nichž se podílí bakterie Helicobacter pylori. Dle všeho kořen prorostlíku zvyšuje ochranné funkce žaludeční sliznice, snižuje nadměrnou produkci kyseliny chlorovodíkové a pepsinu.

 

Yuan B, Yang R, Ma Y, Zhou S, Zhang X, Liu Y. A systematic review of the active saikosaponins and extracts isolated from Radix Bupleuri and their applications. Pharm Biol. 2016;55(1):620-635.
Yang F, Dong X, Yin X, Wang W, You L, Ni J. Radix Bupleuri: A Review of Traditional Uses, Botany, Phytochemistry, Pharmacology, and Toxicology. Biomed Res Int. 2017;2017:7597596.
JixiaWang, HuanQi, XiuliZhang, et al. Saikosaponin D from Radix Bupleuri suppresses triple-negative breast cancer cell growth by targeting β-catenin signaling. Biomedicine & Pharmacotherapy. Volume 108, December 2018, Pages 724-733.
Louis W.C. Chow, Wings T.Y. Loo, Jonathan S.T. Sham, Mary N.B. Cheung.Radix Bupleuri Containing Compound (KY88 Liver-Livo) Induces Apoptosis and Production of Interleukin-4 and Tumor Necrosis Factor-α in Liver Cancer Cells in Vitro. The American Journal of Chinese MedicineVol. 32, No. 02, pp. 185-193 (2004)
Heyao Ma, Satoru Yokoyama, Ikuo Saiki & Yoshihiro Hayakawa (2017) Chemosensitizing Effect of Saikosaponin B on B16F10 Melanoma Cells, Nutrition and Cancer, 69:3, 505-511, DOI: 10.1080/01635581.2017.1285407
Rui-Ping Ye & Zhen-Dong Chen (2017) Saikosaponin A, an active glycoside from Radix bupleuri, reverses P-glycoprotein-mediated multidrug resistance in MCF-7/ADR cells and HepG2/ADM cells, Xenobiotica, 47:2, 176-184, DOI: 10.3109/00498254.2016.1171932
Li DQWu JLiu LYWu YYLi LZHuang XXLiu QBYang JYSong SJWu CF. Cytotoxic triterpenoid glycosides (saikosaponins) from the roots of Bupleurum chinense. Bioorg Med Chem Lett. 2015 Sep 15;25(18):3887-92. doi: 10.1016/j.bmcl.2015.07.053.
Xu, X.-H.; Li, T.; Fong, C.M.V.; Chen, X.; Chen, X.-J.; Wang, Y.-T.; Huang, M.-Q.; Lu, J.-J. Saponins from Chinese Medicines as Anticancer Agents. Molecules 2016, 21, 1326.
Liu, R.Y.; Li, J.P. Saikosaponin-d inhibits proliferation of human undifferentiated thyroid carcinoma cells through induction of apoptosis and cell cycle arrest. Eur. Rev. Med. Pharmacol. Sci. 2014, 18, 2435–2443.
Kim, B.M.; Hong, S.H. Sequential caspase-2 and caspase-8 activation is essential for saikosaponin a-induced apoptosis of human colon carcinoma cell lines. Apoptosis 2011, 16, 184–197.
Yao, M.; Yang, J.; Cao, L.; Zhang, L.; Qu, S.; Gao, H. Saikosaponind inhibits proliferation of DU145 human prostate cancer cells by inducing apoptosis and arresting the cell cycle at G0/G1 phase. Mol. Med. Rep. 2014, 10, 365–372.
Wang, B.F.; Wang, X.J.; Kang, H.F.; Bai, M.H.; Guan, H.T.; Wang, Z.W.; Zan, Y.; Song, L.Q.; Min, W.L.; Lin, S.; et al. Saikosaponin-d enhances radiosensitivity of hepatoma cells under hypoxic conditions by inhibiting hypoxia-inducible factor-1α. Cell. Physiol. Biochem. 2014, 33, 37–51.
Shen X, Zhao Z, Wang H, Guo Z, Hu B, Zhang G. Elucidation of the Anti-Inflammatory Mechanisms of Bupleuri and Scutellariae Radix Using System Pharmacological Analyses. Mediators Inflamm. 2017;2017:3709874.
Zhang Y, Wang X, Li X, et al. Identification of a specific agonist of human TAS2R14 from Radix Bupleuri through virtual screening, functional evaluation and binding studies. Sci Rep. 2017;7(1):12174. Published 2017 Sep 22. doi:10.1038/s41598-017-11720-0
Beneficial effect of Bupleurum polysaccharides on autoimmune disease induced by Campylobacter jejuni in BALB/c mice. J Ethnopharmacol. 2009 Jul 30;124(3):481-7. doi: 10.1016/j.jep.2009.05.013.
Yan XKita MMinami MYamamoto TKuriyama HOhno TIwakura YImanishi J. Antibacterial effect of Kampo herbal formulation Hochu-ekki-to (Bu-Zhong-Yi-Qi-Tang) on Helicobacter pylori infection in mice. Microbiol Immunol. 2002;46(7):475-82.
http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js2200e/9.html#Js2200e.9