Čínský herbář
Čeština

Chlorela a její vliv na metabolismus tuků a střevní mikroflóru

Chlorela je rod sladkovodních jednobuněčných řas. Chlorela je zelená řasa a má nejvíce chlorofylu v rostlinné říši, disponuje však i další unikátní složkou, která se označuje jako chlorelový růstový faktor, který podporuje regeneraci, hojení, tj. obnovu tkání, dělení buněk. Chlorela je považována za zelenou superpotravinu. Vzhledem k obrovské poptávce po ní, je chlorela pěstována ve velkém, a to jak v otevřených jezerech, tak ve speciálních uzavřených nádržích. Chlorela se suší a drtí, aby se rozbila pevná stěna buňky a mohly se využít živiny skrývající se uvnitř řasy. Krom výše zmíněného má chlorela další složky, jejichž kombinace pak zajišťuje zlepšení funkce imunitního systému, posílení trávení, protirakovinné a protimikrobiální účinky atd.

strevni_mikroflora

V této studii autoři využili chlorelu pyrenoidosu, a to 55% etanolový extrakt, a sledovali, zda bude mít vliv na metabolismus lipidů a střevní mikrobiotu u krys, které byly krmeny vysokotučnou dietou.

U takové stravy dochází k narušení metabolismu tuků, zvyšují se hladiny tuků v krvi, tuk se ukládá v cévních stěnách, játrech atd. Krom toho dochází ke změně složení střevní mikrobioty, která je nesmírně důležitá pro naše zdraví, stojí za správnou funkcí střev, ovlivňuje imunitu, obezitu i naši psychiku. Je tedy důležité udržet správné složení mikrobioty, tu mění složení stravy, stresy, pohyb, léky, které bereme atd.

Krysy tedy byly krmeny vysokotučnou dietou a část z nich dostávala také extrakt z chlorely. U krys s chlorelou byly mnohem nižší hodnoty tuků v krvi než u krys, které chlorelu nedostávaly. To se projevilo také sníženou akumulací tuků v játrech, tj. nerozvinula se steatóza jater.  Chlorela snížila aktivitu acetylCoA karboxylázy, což je enzym zapojený do tvorby mastných kyselin, i dalších faktorů a enzymů zapojených do metabolismu tuků. Krom toho došlo díky podávání chlorely také k zlepšení složení střevní mikrobioty ve prospěch „prospěšných“ druhů bakterií, např. AlistipesPrevotellaAlloprevotella aRuminococcus1, a snižily se počty bakterií z rodu Turicibacter a Lachnospira Ze studie vyplývá, že i přes vysokotučnou dietu krysám dokáže chlorela zmírnit její dopady a zlepšuje také složení střevní mikrobioty, což zlepšuje celkový zdravotní stav zvířat. Je možné předpokládat, že podobný vliv může mít chlorela také na jiné savce, včetně člověka.

Wan XLi T , Liu D, et al. Effect of Marine Microalga Chlorella pyrenoidosa Ethanol Extract on Lipid Metabolism and Gut Microbiota Composition in High-Fat Diet-Fed Rats. Mar Drugs. 2018 Dec 9;16(12). pii: E498.