Čínský herbář
Čeština

Chlorela chrání varlata před toxickým poškozením

Chlorely jsou zelené jednobuněčné řasy, které existují v mnoha druzích, které jsou si svým složením a tedy i účinky blízké. Nejznámější je beze sporu chlorela pyrenoidosa a chlorela vulgaris. Chlorela má nejvyšší množství chlorofylu ze všech členů rostlinné říše, který působí protizánětlivě a hojivě, stejně jako další jedinečná složka chlorely – chlorelový růstový faktor, který urychluje regeneraci a novotvorbu tkáně. Chlorela má dále imunitu posilující účinky, působí protinádorově, zlepšuje stav trávicího systému atd.

 

chlorella_testicles

 

V této studii se autoři rozhodli zjistit, zda může také pomoci chránit orgány před toxickými látkami. Vystavení toxickým látkách je spojené také se zvýšeným oxidačním stresem, který také působí na buňky a tkáně destruktivně. V zájmu autorů byly hlavně varlata. Je známé, že kvalita spermií u mužů klesá a zhoršuje se tedy plodnost.

Krysí samci byli vystaveni působení toxické látky deltamethrinu a dostávali k tomu buď placebo, nebo chlorelu. Stude trvala 8 týdnů a poté se zhodnotila funkce varlat, kvalita spermií a také hladina oxidačního stresu a aktivita enzymů, které neutralizují volné radikály, tj. oxidační stres snižují. Ukázalo se, že deltamehrin je toxický a poškozuje tkáň varlat a také jejich funkci. Bylo popsáno zvýšení oxidačního stresu, ale nikoho zvýšení aktivity ochranných enzymů. Jiná situace byla v případě, kdy krysí samci dostávali k toxické látce také chlorelu. Došlo ke snížení oxidačního stresu, vyšší aktivitě antioxidačních enzymů, tkáň varlat nebyla tolik poškozená a tvorba spermií tak zůstala dobrá, plodnost byla zachována. Výsledky těchto krys byla téměř shodné jako s krysami, které nebyly vystaveny toxické látce.

Ze studie jasně vyplývá, že chlorela působí ochraně na varlata, brání jejich poškození, a to hlavně tím, že snižuje oxidační stres. Je vysoce pravděpodobné, že stejný efekt by byl dosažen také u jiných živočišných druhů, včetně člověka.

 

Osama EGalal AAAAbdalla HEl-Sheikh SMA. Chlorella vulgaris ameliorates testicular toxicity induced by deltamethrin in male rats via modulating oxidative stress. Andrologia. 2019 Apr;51(3):e13214. doi: 10.1111/and.13214.