Čínský herbář
Čeština

Chlorela coby antidepresivum

Chlorela je sladkovodní zelená řasa, která má kulovitý tvar. Jedná se o organismus s nejvyšší koncentraci chlorofylu,  který je barvivem důležitým pro fotosyntézu. Chlorela je velmi žádaná, je považována za zelenou superfood potravinu. Vlivem velkého zájmu se chlorela pěstuje komerčně, a to jak ve venkovních vodních nádržích, tak v uzavřených tancích. K tomu, aby mohly být využity živiny z řasy, je nutné narušit buněčnou stěnu, proto se prodává chlorela v práškové formě či slisovaný do tablet. Chlorela byla hlouběji zkoumána a krom chlorofylu obsahuje také další důležitou látku a to chlorelový růstový faktor, který výrazně podporuje hojení, chlorela také působí protizánětlivě, protirakovinně, zlepšuje trávení, snižuje oxidační stres atd.

deprese

V této studii se autoři snažili zjistit, zda má chlorela také antidepresivní účinek. Deprese je v současné době velmi rozšířená, je nutné rozlišovat její původ. Mnohdy se jedná o reaktivní depresi, tj. deprese vázaná na nějakou životní těžkost (ztráta blízkých, nemoc…) a pak jsou deprese spojené s jinými psychiatrickými nemocemi či je způsobená narušením koncentrace neurotransmiterů v mozku.

Autoři vytvořili extrakt z chlorely a ten podávali pacientům, kteří měli diagnózu deprese a byli léčeni antidepresivy.  42 pacientů dostávalo 1800 mg/den společně s jejich předchozí terapií a 50 pacientů pokračovalo v původní terapii bez chlorely. Studie trvala 6 týdnů a hodnotily se příznaky spojené s depresí před a po léčbě dle standardizovaných skórovacích systému ‒ Beckova škála deprese atd. U pacientů, kteří užívali ke své léčbě také chlorelu došlo k výraznému snížení Beckova i dalších skóre. Pacienti se cítili více v klidu, méně smutní, plačtiví atd. Došlo ke snížení až o 5,3 bodu. U těchto pacientů se zlepšil také fyzický stav a schopnost učení. U kontrolní skupiny, která neužívala chlorelu nebyla výsledky nijak rozdílné na začátku a na konci. Užívání chlorely nebylo spojené s nežádoucími účinky. Byla velmi dobře snášená.

Užívání chlorely je tedy bezpečné, a navíc může pomoci zlepšit stav pacientů s depresemi. Snižuje deprese a úzkosti, zlepšuje fyzickou stránku a mozkové funkce.


Panahi Y, Badeli R, Karami GR, Badeli Z, Sahebkar A. A randomized controlled trial of 6-week Chlorella vulgaris supplementation in patients with major depressive disorder. Complement Ther Med 2015 Aug; 23(4):598-602.