Čínský herbář
Čeština

Chlorela proti stárnutí

Chlorela pyrenoidosa je sladkovodní jednobuněčná zelená řasa, která se pěstuje ve velkém, neboť je díky svému pozitivnímu vlivu na lidské tělo vyhledávána. Řasa je velmi bohatý na fotosyntetické barvivo chlorofyl, ale také na různé druhy vitamínů a minerálních látek. Mnohé studie prokázaly, že má chlorela antioxidační, protirakovinné, protibakteriální, „pročišťující“ účinky. Stále se však hledají a objevují nové možnosti využití chlorely.

anti-aging

V této studii autoři prokazovali, zda má chlorela protistárnoucí, antiaging účinky na jeden druh mušky – Drosophila melanogaster, octomilka obecná, která se hojně využívá ke studiím. I výsledky na těchto tvorech mohou prokazovat to, že bude účinkovat také na savcích, tedy i lidech. Stárnutí a s tím spojená degenerace organismu je často přímo závislá na oxidačním stresu, tj. vysoké koncentraci volných kyslíkových radikálů, které poškozují jak buněčné membrány, tak buněčnou DNA. To vede k poškození buňky, zvyšuje se riziko rakovinné zvrhnutí a mutací, ale také může dojít ke smrti buňky. Kyslíkové radikály také podporují patologický zánět, který poškozuje tkáně.

V rámci pokusu byly extrahovány z chlorely polysacharidy, které jsou sestavené hlavně z D-glukózy, D-galaktózy a D-manózy. Průměrná molekulární hmotnost je 9,95 Daltonů.

Nejprve se připravil pokus, kdy se použil roztok, který obsahoval velké množství volných kyslíkových radikálů, a zjišťovalo se, zda přidání chlorelových polysacharidů sníží koncentraci. Ukázalo se, že chlorela je skutečně účinná, hlavně v případě hydroxylových radikálů. Dokázala je vychytat a neutralizovat.

Další pokus probíhal na octomilkách. Sledovalo se, zda chlorela dokáže prodloužit život octomilky. Ukázalo se, že octomilky, které dostávaly chlorelu žili déle. Samci o 11,5 % a samice o 10,6 %. Může se to zdát málo, ale přestavte si, že si prodloužíte život třeba o 8 let. Bližší zkoumání odhalilo, že podávání chlorely zvyšuje aktivitu enzymů, které jsou v těle octomilky a neutralizují volné radikály, hlavně se jednalo o superoxiddismutázu, glutationperoxidáza a katalázu (tyto enzymy jsou také u člověka). Enzymy udrží chlorela aktivní i u starých mušek.

Studie tedy dokládá, že polysacharidy z chlorely působí jako silný antioxidant, posilovač aktivity tělu vlastních enzymů, čímž prodlužuje život octomilek, protože zpomaluje stárnutí, degeneraci organismu. Je možné předpokládat, že takto by mohla chlorela působit také na vyšších živočiších, tj. savcích.

Chen YLiu XWu LTong AZhao LLiu BZhao C. Physicochemical characterization of polysaccharides from Chlorella pyrenoidosa and its anti-ageing effects in Drosophila melanogaster.CarbohydrPolym. 2018 Apr 1;185:120-126.