Čínský herbář
Čeština

Chronické bolesti je možné mírnit přírodním přípravkem s kurkuminem

Kurkumin je sytě žluté nebo oranžové barvivo, polyfenolická složka kořene/oddenku rostliny Curcuma longa (kurkumovník dlouhý), který patří mezi zázvorovité. Kořen kurkumovníku obsahuje kolem 2‒5 % kurkuminu. Čerstvý a sušený kořen v podobě prášku se využívá k ochucování pokrmů, tj. jedná se o koření kurkumu, jejíž použití je typické hlavně pro indickou kuchyni. Co je však ještě důležitější, že se kurkuma využívá po dlouhá staletí jako léčivo v asijských medicínách, např. tradiční čínské či ajurvédě. Současné vědecké studie dokládají, že kurkumin má protizánětlivé, antioxidační, protinádorové, cholesterol snižující... účinky. 

chronické bolesti

Cílem studie bylo zjistit, zda užívání dietního doplňku DSB, který obsahuje kurkumin, resveratrol, tokotrienoly, N-acetylcystein, epigalokatechin galát, zmírní chronické bolesti pacientů.

Chronické bolesti jsou charakterizované jako dlouhotrvající, neodcházející a život omezující bolesti. Aby byly bolesti označené za chronické, musí trvat alespoň 12 týdnů a nereagují na léčbu.  Bolest bývá spojená se zánětem a produkcí různých látek, které stimulují zakončení senzorických nervů, které vedou vzruchy do mozku. Je také zdokumentováno, že se i pacientů s chronickými bolestmi zvyšuje hodnota prozánětlivých cytokinů, např. TNF alfa, IL-1 beta, IL-6, IL-8. Rostou hodnoty kyslíkových radikálů a koagulačních faktorů. Léčba je hlavně farmakologická, tj. léky snižující zánět, opioidy, ale doplňuje se např. cvičením, psychoterapií, akupunkturou, léčivými bylinami atd.

Do studie bylo zapojeno 21 pacientů, kteří užívali preparát DSB. Hodnotil se stav pacientů před užíváním a během 2. a 8. týdne. Pacienti byli rozdělení do dvou skupin, jedna užívala 2 kapsle 2x denně a druhá 3 kapsle 1x denně.

Výsledky jasně ukázaly, že užívání DSB zlepšilo kvalitu života pacientů. Léčba přinesla snížení bolesti, zlepšila se kvalita spánku i sociální interakce.

Podávání DSB také vedlo ke snížení systolického krevního tlaku. Autoři se domnívají, že i toto je dáno snížením zánětu a napětí v cévní stěně. Rychlejší snížení tlaku došlo u pacientů, kteří užívali 3 kapsle 1x denně. To vše bylo samozřejmě spojené se snížením prozánětlivých substancí, tj. došlo k potlačení patologické aktivace imunitního systému.

Tato studie ukázala, že potravní doplněk obsahující kurkumin je schopný zlepšit život pacientů s chronickými bolestmi a to hlavně díky tomu, že snižuje zánět.

Hamilton DEJensen GS. Pain reduction and improved vascular health associated with daily consumption of an anti-inflammatory dietary supplement blend. J Pain Res. 2019 May 15;12:1497-1508. doi: 10.2147/JPR.S189064.