Čínský herbář
Čeština

Coprinus blokuje diferenciaci tukových buněk

Coprinus Comatus je jedlá houba, kterou je běžně možné najít i u nás, např. v parcích, zahradách, okrajích lesů atd. Jako mladá má bílou štíhlou plodnici, která je chutná, jakmile však stárne, dochází ke zhnědnutí až zčernání a houba se již nekonzumuje. Coprinus se také nehodí k sušení. K čemu se ale hodí, to je zlepšení našeho zdravotního stavu. Existuje mnoho studií, které potvrdily, že Coprinus je přínosný pro náš imunitní systém, který umí posílit, dokáže zabíjet rakovinné buňky i některé typy infekčních patogenů. V této studii pak autoři sledovali další účinek Coprinu, a to jeho vliv na tukové buňky. Tukové buňky, adipocyty, samozřejmě hrají důležitou roli v obezitě. Obezita není jen estetickým problémem, ale je spojena i s mnoha dalšími nemocemi, jsou to např. problémy s pohybovým aparátem, cukrovka typu II, kardiovaskulární nemoci (ateroskleróza, infarkt, vysoký krevní tlak atd.).

Coprinus_comatus_fs-07

Coprinus byl testován na myších, které byly krmeny tak, aby u nich došlo k nárůstu hmotnosti, tj. staly se obézními.

Nejprve však testovali vliv Coprinu na preadipocyty, tj. na buňky, které se v dalším kroku vyvinou do zralých tukových buněk. V jeho přítomnosti se méně diferencují, nedozrávají, což vyústí ve snížení akumulace lipidů v buňce a také se snižuje aktivita genů, které jsou spojené s obezitou. Pokud byl připravený extrakt podáván obézním krysám, došlo k výraznému poklesu tělesné hmotnosti a také objemu tukové tkáně. Krysy, které dostávaly 60 mg/kg Coprinu, měly o 25 % nižší hmotnost a krysy, které dostávaly 200 mg/kg, dokonce o 36 % než krysy, které Coprinus nedostávaly.

Tyto krysy byly krmeny vysokotučnou dietou. Při podrobnějším zkoumání se ukázalo, že adipocyty v tukové tkáni krys byly menší než u stejně krmených krys, které nedostávaly Coprinus. Navíc se nekumulovat tuk ani v játrech.

Autorům se tak podařilo potvrdit, že Coprinus ovlivňuje tukové buňky, zabraňuje jejich diferenciaci do zralých buněk. Navíc i pokusy na zvířatech prokázaly účinnost a krysy krmené vysokotučnou dietou s Coprinem měly nižší hmotnost a menší tukové buňky.

Park HJYun JJang SHKang SNJeon BSKo YGKim HDWon CKKim GSCho JH. Coprinus comatus cap inhibits adipocyte differentiation via regulation of PPARγ and Akt signaling pathway.PLoSOne. 2014 Sep 2;9(9):e105809.