Čínský herbář
Čeština

Coprinus comatus regeneruje alkoholem poškozená játra

Coprinus comatus regeneruje alkoholem poškozená játra

Jedná se např. o diabetes, jelikož ovlivňuje human liverhladinu cukrů v krvi, má protirakovinné i antioxidační účinky aj.

V této studii se vědci zaměřili na to, zda hnojník dokáže ochránit a podpořit hojení jater, jež jsou poškozená alkoholem. Taková játra podléhají nejprve steatóze, fibróze a často končí nadužívání alkoholu cirhózou. Jelikož pacientů, kteří navštěvují ordinace s poškozením jater alkoholem, není málo a  mnohdy jim ani přísná abstinence nepomůže k regeneraci jater, je vhodné hledat možnosti léčby.

Ve studii byly využity různé dávky hnojníku, a to 50, 100 a 150 mg/kg na léčbu krys, které dostávaly po dobu 60 dní dietu s alkoholem, aby tak u nich došlo k poškození jater.

Sledovanými parametry byly alanin transamináza (ALT), aspartát transamináza (AST), integrita mitochondriální membrány, cytochrom C, aktivita kaspázy 3, dělalo se také histologické vyšetření jaterní tkáně.  Tedy měřily se parametry ukazující na poškození jater.

Výsledky přinesly potvrzení, že hnojník zlepšuje stav poškozených jater, a to již při dávce 5 mg/kg. Snižuje se koncentrace jaterních enzymů v krvi. Co se histologického obrazu týká, byla játra léčených krys v lepší kondici, poklesla vakuolizace hepatocytů, také se zlepšila stabilita mitochondriálních membrán a aktivita cytochrom C oxidázové aktivity, což dává tušit, že se snížil oxidační stres a méně jaterních buněk propadlo smrti, apoptóze.

Z výsledků jednoznačně vyplývá, že extrakt z hnojníku zlepšuje stav jater, jejich strukturu i funkci v případě jejich poškození alkoholem.

 

Zdroj:

Ozalp FO, Canbek M, Yamac M, Kanbak G, Van Griensven LJ, Uyanoglu M, Senturk H, Kartkaya K, Oglakci A. Consumption of Coprinus comatus polysaccharide extract causes recovery of alcoholic liver damage in rats. Pharm Biol. 2014 Aug;52(8):994-1002.