Čínský herbář
Čeština

Coprinus ovlivňuje imunitní systém

Jeho účinky se testují v oblastech jako onkologie, dokáže negativně působit na rakovinné buňky, dokáže podpořit hojení a regeneraci jater, jsou zde také domněnky vycházející z toho, že hnojník obsahuje beta coprinus-hnojnik-imunitaglukany, že stimuluje imunitní systém, jak se s tím setkáváme u jiných medicinálních hub.

Vědci provedli studii, ve které použili substrát z Coprinusu v základní dietě u kachen, resp. kachňat. Sledovali vliv Coprinusu na růst a hlavně na imunitní funkce ptáčat. 320 jednodenních kachňat rozdělili do 4 skupin, jednu krmili běžnou stravou, další skupiny I, II, III pak dostávali k potravě různě koncentrovaný substrát z Coprinusu, a to 2%, 4%, 6%. Porovnávali tedy účinky Coprinusu u skupin kachňat se substrátem ve stravě a s „normálně“ krmenými kachňaty. Ukázalo se, že přidání Coprinusu ke stravě vedlo k rychlejšímu zesílení a zvýšení hmotnosti ptáčat, a to v prvních dvou týdnech života, dále již pak zvyšování váhy nepodporoval, přestože byl podáván. Významným zjištěním bylo, že podávání Coprinusu zvyšuje a zesiluje aktivitu imunitního systému, zvyšuje počet imunitních buněk, jejich aktivaci i imunitní odpověď.  

Je tedy patrné, že Coprinus zasahuje do růstu kachňat v prvních dvou týdnech života, čímž je činí odolnější proti možnému úmrtí, ale nedochází k přemrštěnému, nepřirozenému růstu. Důležité je, že podporuje a posiluje rozvoj imunitního systému a jeho možné odpovědi na nebezpečné podněty. Dá se tedy předpokládat, že posilující účinky na tělo i imunitní systém bude mít Coprinus i na ostatní živočichy, včetně člověka.

 

 

Zdroj:

ZHANG Ya-xue,WANG Tao,YIN Zhong-qiong et al. Effects of Spent Coprinus Comatus Substrate on Growth and Immune Function in Ducks[J]. , 2011, 38(11): 14-18.