Čínský herbář
Čeština

Coprinus napomáhá k regeneraci alkoholem poškozených jater

Je třeba si také dát pozor na kombinaci hnojník a alkohol, požití totiž může vyvolat zvracení.  Coprinus bývá k nalezení na travnatých prostranstvích, tj. loukách, pastvinách, zahradách, okrajích lesů…, a to od cca června do října. Krom využití v gastronomii má Coprinus i pozitivní vliv na člověka. Dle výzkumů může pomoci při rakovině, diabetikům se snížením hladin cukrů v krvi, ochraňuje a podporuje regeneraci jater aj.
 
shutterstock-603042341
 

Právě poslednímu zmíněnému se věnovali autoři této studie. Nadměrná konzumace alkoholu vede k poškození jater. V první fázi to bývá ztukovanění jater, později alkoholický zánět jater, fibróza a cirhóza jater. Játra ztrácejí svou funkci a jediným řešením v případě cirhózy je transplantace jater.

Vědci podávali krysám alkohol, až došlo k poškození jater. Zvýšily se hodnoty jaterních enzymů v krvi, ty se běžně nacházejí v jaterních buňkách, ale při jejich poškození se uvolňují. Je to ALT (alanin transamináza), AST (aspartát transamináza), dále se zvýšily i ukazatele oxidačního stresu a ty, jež ukazují na to, že dochází k apoptotické smrti jaterních buněk. Dále byla mikroskopickému vyšetření podrobena i samotná jaterní tkáň, v níž byly patrné známky zánětu. Podávaný alkohol tedy výrazně změnil stav jater. V případě, že krysy dostávaly Coprinus, došlo ke zmírnění dopadů užívání alkoholu. Oproti krysám, které dostávaly alkohol, ale ne Coprinus měly lepší stav jater jak histologicky, tak co se funkce jater týká. Na tento efekt stačilo podávat 50 mg/kg/den.

Coprinus tedy disponuje ochrannými účinky na jaterní tkáň, poskytuje jí ochranu a zmírňuje probíhající jaterní tkáň destruující procesy. 

Ozalp FO, Canbek M, Yamac M, Kanbak G, Van Griensven LJ, Uyanoglu M, Senturk H, Kartkaya K, Oglakci A.  Consumption of Coprinus comatus polysaccharide extract causes recovery of alcoholic liver damage in rats. Pharm Biol. 2014 Aug;52(8):994-1002.