Čínský herbář
Čeština

Coprinus odstraňuje nikl z půdy

Můžeme ji najít na krajích luk, lesů, v parcích atd. Mladá plodnice je světlá a jedlá, je charakterizována protáhle vejčitým kloboukem, naproti tomu starší houba černá a klobouk se roztahuje. Houba je cca 20 cm vysoká.

 

coprinus_soil

 

 

Krom využití v gastronomii, kde se však nedoporučuje zapíjet alkoholem, působí jako antabus, je Coprinus známý svým pozitivním vlivem na zdraví. Coprinus podobně jako ostatní medicinální houby podporuje funkce imunitního systému, neutralizuje volné kyslíkové radikály, snižuje hladinu cukrů v krvi, má též protirakovinné a antimikrobiální účinky. 

Krom toho je však možné využít Coprinus i pro zlepšení životního prostřední. Mnoho sloučenin a prvků, které se uvolňují do půdy, poškozují naše zdraví, ať už jsou to různé těžké kovy, pesticidy atd. V této studii se autoři věnovali znečištění půdy niklem společně s fluoranthenem. Fluoranthen je polyaromatický uhlovodík (součástí černouhelného dehtu a nafty) s mutagenními a karcinogennímu účinky, při přímém vystavení ve velkém množství dochází ke zrychlení a narušení srdeční činnosti, poškození jater, je také narušeno dýchání. Z prostředí je velmi obtížné až nemožné je odstranit. 

Na toto půdní znečištění autoři využili Coprinus společně s bakteriemi ze skupiny Serratia a Enterobacter. Vytvořili několik kultur, na které byl samostatný Coprinus či v přítomnosti bakterií. Pokud jsou společně s houbou přítomné také bakterie, dochází k výraznému zvýšení hmotnosti Coprinu a v jeho složení se zvýšila také koncentrace niklu. Coprinus je tedy schopný natáhnout do sebe nikl z půdy. Dochází také ke změnám fluoranthenu. Zvyšuje se detoxikace zanesené půdy. Kvalita půdy se výrazně zvyšuje i aktivitou enzymů z bakterií a houby. 

Tento poznatek by bylo možné aplikovat i na větších plochách jako alternativní způsob, jak odstranit znečištění půdy niklem společně s fluoranthenem.

 

 

Tang XLiu BDeng QZhang RLi XXu H. Strengthening detoxication impacts of Coprinus comatus on nickel and fluoranthene co-contaminated soil by bacterial inoculation. J Environ Manage. 2018 Jan 15;206:633-641.