Čínský herbář
Čeština

Coprinus proti rakovině prsu

Krom konzumace je možné využít Coprinus také pro ovlivnění stavu našeho zdraví. Proběhlé pokusy prokázaly, že Coprinus moduluje aktivitu imunitního systému, má schopnost zabíjet některé patogeny, neutralizovat volné radikály, snižovat koncentraci cukrů v krvi, podporovat pevnost kostí atd.

 

breast_cancer

 

V této studii jej autoři využili jako možné prostředek k zabíjení buněk rakoviny prsu. Rakovina prsu je nejčastějším typem rakoviny u žen. Postihuje stále mladší ženy, díky prevenci a samovyšetřování přicházejí ženy v časných stadiích, která je ještě možné vyléčit. I tak je však léčba náročná, a může být i neúspěšná. Je tedy nasnadě, že se stále hledají nové možností, jak rakovinu léčit a hlavně vyléčit.

Byl vytvořen extrakt z Coprinu, který se přidal k buněčné kultuře vytvořené z buněk rakovin prsu. Tyto byly vystaveny působení volných radikálů, které aktivují transkripční faktor, který podporuje jejich přežití, množení, tedy životaschopnost.

Životaschopnost buněk se výrazně snížila při koncentraci 76 mikrog/ml, hodnota, která ovlivní minimálně 50 % rakovinných buněk je 32 mikrog/ ml, tak málo stačí. A to i přesto, že jsou tyto buňky nastavené k přežití. Další pokusy ukázaly, že Coprinus funguje podobně jako kurkumin, blokuje aktivitu transkripčního faktoru NF-kappaB, (a to až z 90 %), který podporuje přežití buňky. Pokud je tento blokován, buňka snáze podléhá vlivům okolí a umírá.

Jedná se o zajímavé zjištění, o to více, že k ovlivnění rakovinných buněk stačí tak malá koncentrace Coprinu. Tento fakt by bylo možné využít i v humánní medicíně a využít Coprinus jako podpůrnou terapii u žen s rakovinou prsu.

Pozn. nicméně v praxi se užívá Coprinus u rakoviny prsu pouze v případě, že pacient má diabete. I tak se přidává k osvědčené kombinaci Coriolus, Maitake a Reishi.

 

Asatiani MD, Wasser SP, Nevo E, Ruimi N, Mahajna J, Reznick AZ. The Shaggy Inc Cap medicinal mushroom, Coprinus comatus (O.F.Mull.: Fr.) Pers. (Agaricomycetideae) substances interfere with H2O2 induction of the NF-kappaBpathway through inhibition of Ikappaalpha phosphorylation in MCF7 breast cancercells. Int J Med Mushrooms. 2011;13(1):19-25.