Čínský herbář
Čeština

Coprinuslakton z Coprinu chrání proti bakteriím

Stačí zajít na nějaké travnaté místo, a to během června až října. Má typický tvar plodnice připomínající patronu. Sbírají se hlavně světlé plodnice, nikoli ty, které jsou již načernalé. Pokud houbu sníme, nedoporučuje se zapíjet ji alkoholem. Obsahuje složku, která působí jako antabus, tj. po požití alkoholu vyvolá zvracení. Coprinus podobně jako mnohé jiné houby pozitivně ovlivňuje zdraví člověka. Mnohé studie dokazují, že moduluje aktivitu imunitního systému, reguluje hladinu cukrů a tuků v krvi, působí protirakovinně aj.
 
shutterstock-354853730
 

V této studii se testovalo, zda je Coprinus účinný i v boji proti bakteriím, hlavně pak zda zamezuje tvorbě bakteriálního biofilmu. Ten se tvoří hlavně na cizích površích v těle, tj. na implantátech, problémem je to také u lidí s cystickou fibrózou aj. Bakterie vytváří souvislou vrstvu na podkladě. Je to pro ně výhodné, neboť jsou pak hůře ničitelné antibiotiky než bakterie, které se pohybují volně po těle. Narůstá rezistence, mohou si předávat geny, využít ve svůj prospěch enzymy jiných bakteriálních druhů, např. takové, které štěpí antibiotika atd. Často vytváří biofilm Pseudomonas auruginosa, což je nebezpečná patogenní bakterie, podobně tak Staphylococcus aureus.

Podobnými problémy s bakteriálním biofilmem jsou i u rostlin, tedy i u Coprinu. Zde se však setkáváme s tím, že je tvorba biofilmu značně omezena. Coprinus má totiž mechanismy, které zamezí vytvoření bakteriálních kolonií různých bakteriálních druhů. Proto vědci hledali, jak je toto možné. Z houby izolovali látku (3R,4S)-2-metylen-3,4-dihydroxypentanoickou kyselinu 1,4-lakton, tu pojmenovali coprinuslakton. Coprinuslakton totiž interferuje, narušuje quorum-sensing bakterií, což je zjednodušeně řečeno mechanismus komunikace bakterií, koordinace chování, společné přizpůsobování životním podmínkám. Díky coprinuslaktonu došlo k omezení tvorby biofilmu právě Psedudomonády, redukovala se tvorba faktoru patogenity této bakterie, a to pyocysninu a rhamnolipidu B. Podobný efekt byl i u Stahpylococcus aureus, tedy u zlatého stafylokoka. Coprinuslaktom nižuje počty těchto bakterií v biofilmu. Omezuje také aktivitu enzymu, která se podílí na syntéze buněčné stěny bakterií.

Z této studie lze usuzovat, že coprinuslakton by dokázal bojovat i s jinými bakteriemi. Toto je důležité poznání, které by mohlo být využito i v klinické praxi, kdy by bylo pomoženo mnoha pacientům.
 

de Carvalho MP, Gulotta G, do Amaral MW, Lünsdorf H, Sasse F, Abraham WR. Coprinuslactone protects the edible mushroom Coprinus comatus against biofilminfections by blocking both quorum-sensing and MurA. Environ Microbiol. 2016 Nov;18(11):4254-4264.