Čínský herbář
Čeština

Cordycepin a hubnutí

Houby z rodiny Cordyceps jsou velmi zvláštní, jedná se totiž o parazity, kteří napadají hmyzí larvy a kukly, do nichž po vyklíčení spory pronikají a živí se tělem uvnitř larvy. Nejvzácnějším druhem je Cordyceps sinensis, které se ve volné přírodě vyskytuje pouze ve vysokohorských oblastech Himalájí a nedaří se jej kultivovat a komerčně pěstovat. Rozšířenější je pak Cordyceps militaris, který je rozšířen po celém světě a je i snadno pěstovatelný. S oběma houbami pracuje tradiční čínská medicína po tisíce let, řeší jimi mnohé zdravotní potíže a současné studie také dokládají, že Cordycepsy mají imunomodulační, fyzickou i psychickou kondici zlepšující, protinádorové, protiinfekční, antioxidační účinky. Umí též snižovat hladinu tuků v krvi atd. Jednou z důležitých složek je cordycepin a ten byl využit v této studii.

big guy weighing himself in the morning and shocked by what he sees

Obezita je závažné „onemocnění“, které zkracuje délku života a snižuje jeho kvalitu. Počet obézních lidí celosvětově roste. Tito lidé častěji trpí nemocemi pohybového aparátu, kardiovaskulárními nemocemi, cukrovkou druhého typu atd.

Autoři se podívali na obezitu z pohledu hormonů, které jsou do ní zapojené.  Prolaktin je hormon, který je produkován adenohypofýzou, v menším množství také tukovou tkání. Krom vyvolání tvorby mléka u žen po porodu hraje také roli v regulaci chuti k jídlu a může aktivovat tukové buňky. Nedávno se zjistilo, že nedostatek receptoru, na který se prolaktin váže (PRLP54) vede k ochraně proti obezitě, byť je podávána vysokotučná dieta. Podobný efekt by mohlo mít i omezení produkce hormonu, což umí např. adenosin. Cordycepin je přitom látka od něj odvozená.  

Autoři ke své studii využili 50 krys, které krmili vysokotučnou dietou a části podávali cordycepin. Krysy bez cordycepinu byly obézní, došlo ke kumulaci tuků v tkáních a břišních orgánech. Narušila se také funkce jater vinou jejich ztukovatění a výrazně se zvýšil oxidační stres. Podávání cordycepinu vedlo k omezení výše popsaných stavů, tj. nedošlo k tak výraznému nárůstu hmotnosti, méně se kumulovaly tuku v těle a orgánech, funkce jater byla mnohem lepší, stejně tak byl výrazně snížen oxidační stres v porovnání s krysami bez cordycepinu. Cordycepin má tedy anti-obezitní účinky.

Bližší zkoumání, co za anti-obezitními účinky stojí, autoři zjistili, že podávání cordycepinu snižuje sekreci prolaktinu u krys, a to díky zvýšení počtu receptoru pro adenosin na buňkách. Buňky pak měly více signálů z adenosinu, který se na receptory váže, a to vedlo ke snížení sekrece prolaktinu., který reguluje také chuť k jídlu a tukovou tkáň.

V této studii se podařilo najít nový mechanismus, jakým cordycepin reguluje hodnoty tukůomezuje vznik obezity, a to díky utlumení sekrece prolaktinu. Je možné, že podobný efekt by mohl mít také na další savce, tedy i člověka.

Li Y, Li Y, Wang X, Xu H, Wang C, An Y, Luan W, Wang X, Li S, Ma F, Ni L, Liu M, Tang X, Yu L. Cordycepin modulates body weight by reducing prolactin via an adenosine A1 receptor. Curr. Pharm. Des. 2018 Aug 20.