Čínský herbář
Čeština

Cordycepin a ochrana rozhraní krev mozek při poranění míchy

Ve volné přírodě se Cordyceps vyskytuje ve vysokohorských oblastech Tibetu a Číny. Cordyceps je po tisíce let využíván k léčení tradiční čínskou medicínou, je považován za silný adaptogen a i vědecké výzkumy a klinické studie dokládají, že Cordyceps moduluje aktivitu imunitního systému, je prevencí proti civilizačním nemocem, posiluje fyzickou i psychickou kondici, zabíjí patogeny i rakovinné buňky. Důležitou složkou hub z rodu Cordyceps je Cordycepin, s ním dělali pokusy autoři textu. Zaměřili se na vliv Cordycepinu na hematoencefalickou bariéru, tedy bariéru mezi mozkem a krví, která mozek ochraňuje před tím, aby do něj z krve pronikaly např. škodlivé látky, ve větší míře imunitní buňky či patogenní mikroorganismy. Pokud dojde např. k poranění míchy, naruší se i tato bariéra a centrální nervová soustava se stává ještě více zranitelnou. V místě poškození je také větší aktivita metaloproteináz, které štěpí mezibuněčnou hmotu, rozvláčňují ji, což umožní lepší průnik imunitních buněk, v místě zranění se rozvíjí zánět a zvyšuje oxidační stres. Tím se poškození prohlubuje a rozšiřuje. K pokusům byly použity krysy, kterým byl podáván Cordycepin 2 a 8 hodin po zranění, pak byly léčeny 1x denně.

 

cordyceps_mícha

 

Získané výsledkY ukazují, že podávání Cordycepinu snižuje narušení  hematoencefalické bariéry, snižuje se aktivita metaloproteináz i infiltrace nervové soustavy imunitními buňkami, např. makrofágy a neutrofily. Je též snížená produkce prozánětlivých působků, tj. cytokinů jako TNF-α, IL-1β, IL-6. Cordycepin také tlumí apoptózu nervových buněk a zvyšuje produkce neurálního růstového faktoru, který podporuje regeneraci poškozené tkáně. Tato studie tedy přinesla důkazy o tom, že Cordycepin je vhodným prostředkem pro podávání v případě poranění míchy. Může zabránit rozšíření poškození, smrti nervových buněk a podpoří i regeneraci poškozené tkáně.

Lee JY, Choi HY, Baik HH, Ju BG, Kim WK, Yune TY. Cordycepin-enriched WIB-801C from Cordyceps militaris improves functional recovery by attenuating blood-spinal cord barrier disruption after spinal cord injury. J Ethnopharmacol. 2017 May 5;203:90-100.