Čínský herbář
Čeština

Cordycepin jako prevence vzniku pooperačních strůstů

Houby Cordyceps jsou známé hlavně v tradiční čínské medicíně, kdy jsou po tisíce let využívány k léčbě mnoha nemocí. Vědecké studie a pokusy také potvrzují jejich účinnost. A důležitou roli v tom hraje právě Cordycepin. Ten moduluje aktivitu imunitního systému, má protibakteriální a protirakovinné účinky. V této studii se autoři rozhodli ověřit další možné vlastnosti této úžasné látky.

 

cordyceps_cordycepin

 

Sledovali, zda podávání Cordycepinu zamezí vzniku pooperačních adhezí, tj. srůstů, po operaci břicha. Toto je značný problém, který komplikuje pacientům život a mnohdy je i důvodem reoperace, a to mnohdy i za roky po první operaci. Srůsty je nutné rozvolnit.

Pro svůj pokus využili autoři krysy, které rozdělili do 3 skupin po 10 jedincích. Jedna skupina sloužila jako kontrolní, tj. nebyl proveden zákrok ani léčba. U dalších dvou skupin krys provedli vědci operaci břicha, byla jim odstraněna část tlustého střeva a způsobeno poškození, které zvyšuje riziko, že dojde ke vzniku vážných srůstů. Jedné z operovaných skupin pak podávali Cordycepin, a to 10 mg/kg. Po 15 dnech byly krysy usmrceny a zjišťovalo se, zda se vytvořily v břišní dutině srůsty. U krys, které dostávaly Cordycepin bylo již na první pohled znatelné, že se vytvořilo méně srůstů než v neléčené operované skupině. Při podrobném histologickém zkoumání se také podařilo prokázat účinnost Cordycepinu ve zmírnění tvorby patologické tkáně. Navíc se zmírnil oxidační stres.

Studií se podařilo prokázat, že podávání Cordycepinu účinně snižuje tvorbě srůstů v břišní dutině po operaci břicha.

Tohoto poznatku by mohlo být využito i u operací lidí, výrazně by to snížilo počty komplikací a urychlilo vyléčení pacientů.

Arslan SZeytun HBasuguy Eİbiloğlu İUygun İYılmaz ATan İToprak G. Cordycepin prevents postoperative formation of intra-abdominal adhesion in a rat model: An experimental study. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017 Jul;23(4):273-278.