Čínský herbář
Čeština

Cordycepin ochraňuje nervové buňky před toxicitou beta amyloidu

Cordyceps militaris patří do rodu Cordyceps, ve kterém jsou parazitické houby, které infikují larvy a kukly křídlatého hmyzu. Na kukle se usadí spora houby, kukla se na zimu zahrabe do země, kde však začne spora klíčit a pronikat do jejího nitra. Houba vytváří mycelium, které čerpá živiny z hostitele. Na jaře potom vyrazí z mrtvé schránky hmyzu na povrch. Zde vytváří palicovitou oranžovou plodnici. Cordyceps militaris je na rozdíl od svého kolegy Cordyceps sinensis snadněji kultivovatelný. Je tedy možné ho pěstovat a uspokojit rostoucí poptávku po něm. Cordyceps militaris je známý hlavně v Asii po dlouhá staletí. Jeho účinky jsou potvrzeny také vědeckými studiemi. Víme, že Cordyceps militaris tlumí zánět a podporuje obranyschopnost, neutralizuje volné radikály, snižuje hladinu cholesterolu a cukru, působí protimikrobiálně i proti rakovině. Jednou z nejúčinnějších látek je cordycepin. Stále se hledají další možnosti využití.

Old woman with Alzheimer

  

V této studii se autoři zaměřili na možnost využít cordycepin k ovlivnění průběhu Alzheimerovy nemoci. Jedná se o typ demence, tj. degeneraci mozku. Hlavní roli hraje ukládání beta amyloidu v mozku. Ten je „toxický“ pro neurony a také podněcuje tvorbu kyslíkových radikálů, které poškozují buňky, mnohdy způsobí i smrt buňky, a zánět, který dále poškozuje mozkovou tkáň.

Autoři se snažili potvrdit hypotézu, že cordycepin ochraňuje mozkovou tkáň proti negativnímu působení beta amyloidu, tj. že sníží hodnoty kyslíkových radikálů.

Nejprve svůj pokus prováděli na neuronech, z nichž vytvořili kulturu, kterou vystavili působení beta amyloidu. V přítomnosti beta amyloidu došlo v buněčné kultuře k výraznému nárůstu oxidačního stresu a narušení buněčných funkcí, což u mnohých buněk vedlo k narušení homeostázy vápníku a aktivaci nitrobuněčných signálních cest, které způsobí buněčnou smrt, apoptózu.

Pokud však byl k buňkám vystaveným beta amyloidu přidán cordycepin mělo to ochranný efekt. Snížila se tvorba škodlivých kyslíkových radikálů, zvýšila se hladina vápníku atd. Tím se také blokovalo zahájení apoptózy. Buňky tedy ve větší míře přežívaly, byť byly vystaveny beta amyloidu. Cordycepin má tedy protiapoptoticky účinky.

Studií se podařilo prokázat, že cordycepin snižuje oxidační stres a ochraňuje nervové buňky mozku před poškozením beta amyloidem. Toho by mohlo být využito v klinické praxi u pacientů s Alzheimerovou chorobou.Song H, Huang LP, Li Y, Liu C, Wang S, Meng W, Wei S, Liu XP, Gong Y, Yao LH Neuroprotectiveeffects of cordycepin inhibit Aβ-induced apoptosis in hippocampalneurons. Neurotoxicology 2018 Jul 18.:73-80.