Čínský herbář
Čeština

Cordycepin podporuje novotvorbu kosti

 

Cordyceps militaris je stejně jako jeho příbuzný Cordyceps sinensis parazitická houba rozšířená po celém světě. Když na jaře vyrazí na povrch ze zahrabané schránky hmyzí larvy (larva mu slouží jako zdroj živin), má žlutou až oranžovou barvu. Cordyceps je známý po dlouhá století, neboť je využíván tradičními medicínami k řešení velkého množství zdravotních obtíží. V současnosti existuje i mnoho vědeckých studií a klinických studií, které dokládají, že Cordyceps má imunomodulační účinky, dokáže snižovat cholesterol, neutralizovat volné radikály, zvyšovat fyzickou kondici, zabíjet rakovinné buňky atd. V tomto ohledu je velmi účinná látka, která se v Cordycepsu nachází, tj. cordycepin.

 
kost

Nyní se zjistilo, že cordycepin by mohl mít i další využití, a to v terapii osteoporózy. Jedná se o nemoc kostí, kdy dochází k jejich zeslabení, ztrátě mineralizace. Kosti se stávají křehké, snadno se lámou a špatně se hojí. O nemoci často pacienti nevědí, pokud se neobjeví první zlomeniny. V kosti stále probíhají dva procesy – odbourávání kosti osteoklasty a novotvorba nové kosti osteoblasty. U zdravých kostí jsou tyto procesy v rovnováze a nedochází tak ani k úbytku, ani k nárůstu objemu kostní tkáně.

Autoři ve studii zjišťovali, zda a jak cordycepin ovlivňuje metabolismus kostí. Jednak vytvořili pokus in vitro, tj. s kostními buňkami, a jednak v myši.

Kostní buňky v médiu, do kterého byl přidán také cordycepin zvýšil počet osteoblastů, resp. nevyhraněné buňky přiměl k přeměně na osteoblasty, taktéž ale zvýšil i počet osteoklastů. Tudíž došlo k rovnováze mezi buňkami, které kost tvoří, a těmi, které ji odbourávají. Cordycepin však navíc podpořil mineralizaci nově vzniklé tkáně, tj. její prosycení minerály, hlavně vápníkem.

Studií se tedy podařilo prokázat, že cordycepin zlepšuje stav kostí, jejich metabolismus. Dostává ho totiž do rovnováhy, což by mohlo pomoci pacientům s narušenou kostní tkání.

Yu SB, Kim HJ, Kang HM, Park BS, Lee JH, Kim IR. Cordycepin Accelerates Osteoblast Mineralization and Attenuates Osteoclast Differentiation In Vitro. Evid Based Complement Alternat Med 2018.:5892957.