Čínský herbář
Čeština

Cordycepin proti ateroskleróze

Jedná se o parazitické houby, z nichž nejznámější je Cordyceps sinensisCordyceps militaris. Tyto houby jsou bohaté na složku cordycepin, což je adenosin s mnoha biologickými účinky, např. protirakovinnými, antioxidačními, antimikrobiálními a také reguluje metabolismus tuků. Ateroskleróza je jednou z nejčastějších příčin vzniku vážných nemocí i úmrtí. Dochází při ní k ukládání tuku do cévních stěn, kde se kumuluje, hlavně tedy LDL. Zde je oxidován na oxLDL a pohlcován imunitními buňkami, tj. makrofágy, které se mění v pěnové buňky a dochází k rozvoji zánětlivé odpovědi. Cévní stěny jsou poškozené, méně pružné a může dojít k zúžení průsvitu. Je to spojeno se zvýšením krevního tlaku, ischemiemi i akutními stavy, jako je infarkt myokardu aj.

 

cordyceps_old people

Autoři vytvořili myší model hyperlipidémie, tj. myši, které nemají ApoE, což je lipoprotein, jehož nedostatek je spojen s rozvojem aterosklerózy. Navíc je krmili vysokotučnou dietou. Část myší nedostávala žádnou další léčbu, část cordycepin. Ukázalo se, že u myší s cordycepinem byla omezena tvorba aterosklerotických lézí oproti neléčeným myším. Také došlo ke snížení hodnot celkového cholesterolu, LDL a triglyceridů v krvi. Navíc se také prokázalo, že podávání cordycepinu je spojené se snížením zánětu v cévách. Produkce prozánětlivých cytokinů klesla, např. IL-6, TNF alfa. A to i díky tomu, že byla omezena tvorba pěnových buněk z makrofágů. To je způsobeno tím, že cordycepin ovlivňuje nitrobuněčný metabolismus tuků v makrofázích, a navíc u nich spouští proces autofagie, kdy dochází k smrti této buňky. Je tedy omezena prozánětlivá aktivita těchto buněk.

Autorům se podařilo prokázat, že cordycepin je možné využít jako prevenci a léčbu aterosklerózy u myší. Je možné předpokládat, že podobného efektu by bylo dosaženo i u lidí.

Li X, Zhou Y, Zhang X, Cao X, Wu C, Guo P. Cordycepin stimulates autophagy in macrophages and prevents atherosclerotic plaque formation in ApoE-/- mice. Oncotarget. 2017 Oct 16;8(55):94726-94737.