Čínský herbář
Čeština

Cordycepin proti rakovině děložního čípku

Cordyceps militaris je stejně jako jeho příbuzný Cordyceps sinensis parazitickou houbou. Na rozdíl od Cordyceps sinensis je více dostupný. Jeho růst není vázán na specifické vysokonadmořské podmínky. Spory Cordyceps militaris se uchycují na larvy a kukly, které se zahrabávají do země, aby dokončily svůj životní cyklus. Spory však klíčí a vrůstají do nitra napadeného hmyzu a využívají ho jako zdroj živin. Na jaře pak ze zbylé schránky vyrazí na povrch země plodnice, která má kyjovitý tvar a sytou oranžovou barvu. Cordyceps militaris je využíván v tradiční čínské medicíně a i současné výzkumy potvrzují, že má farmakologické účinky. Působí protizánětlivě, posiluje imunitní systém, snižuje oxidační stres i hodnoty cholesterolu v krvi. Má též protinádorové účinky. Tyto účinky má hlavně složka houby, která se nazývá cordycepin. Vědci stále testují, proti jakým typům rakovin je cordycepin možné využít.

images

V této studii autoři ověřovali účinnost cordycepinu proti rakovině děložního čípku. Rakovině děložního čípku je společně s rakovinou prsu nejčastějším typem rakoviny u žen. Díky preventivním kontrolám a stěrům ubývá případů rakoviny, neboť jsou zachyceny již prerakovinné změny, které je možné řešit tak, že nedojde ke vzniku nádoru. Rizikovým faktorem pro vznik rakoviny děložního čípku je i lidský papilomavirus, jehož výskyt je nižší vlivem očkování. Přesto se stává, že u některých žen se nádor rozvine rychle nebo ženy zanedbávají kontroly. Pak je nutné provést chirurgický zákrok, popř. podat chemoterapii, radioterapii… Ani náročná léčba však nemusí vést k záchraně života pacientky. Je tedy dobré, pokud se hledají nové léčebné možnosti, které by zvýšily šanci žen na přežití.

Autoři přidávali cordycepin k buňkám rakoviny děložního čípku. Ukázalo se, že buňky, které byly vystaveny působení cordycepinu přestaly růst, omezila se také jejich schopnost se dělit, a navíc se zvýšil počet buněk v kultuře, které zemřely, byla u nich spuštěná apoptóza. Bližší zkoumání odhalila i nitrobuněčné procesy, které jsou díky cordycepinu spuštěny. V nádorové buňce se zvyšuje aktivita bílkovin, které podporují přechod buňky do apoptózy, a naopak je nižší aktivita faktorů, které působí proti apoptóze. Krom toho také zvyšuje produkci kyslíkových radikálů v nádorové buňce, což má také proapoptotický vliv, tj. podporuje přechod do apoptózy, která končí zničením buňky. Množení je zastaveno díky narušení buněčného cyklu, jímž musí buňka před rozdělením projít. V tomto cyklu hraje důležitou roli cyklin dependentní kináza, na tu se váže cordycepin a zabraňuje tak jejímu zapojení do buněčného cyklu. Ten se zastaví a buňka se nerozdělí. To ve výsledku vede k tomu, že nepřibývá rakovinných buněk. Nádor neroste, pokud k tomu přidáme i schopnost cordycepinu rakovinné buňky zabíjet, je jasné, že by z něj mohl být dobrý pomocník při terapii rakoviny děložního čípku.


Tania M, Shawon J, Saif K, Kiefer R, Khorram MS, Halim MA, Khan MA. Cordycepin downregulates Cdk-2 to interferewith cell cycle and increases apoptosis by generating ROS in cervical cancer cells: in vitro and in silico study. Curr Cancer DrugTargets 2018 Sep 04.