Čínský herbář
Čeština

Cordyceps a astma, klinická studie

Tradiční čínská medicína využívá mnoho metod a technik, jakými řeší zdravotní problémy. Důležitou součástí je herbální terapii, tj. použití rostlin, bylinných směsí. V této studii autoři využili k léčbě dětí s astmatem bylinnou směs složenou z Cordyceps sinensis, kozince, kořene stemony hlíznaté atd. Cordyceps je parazitická houba, která je v tradiční čínské medicíně velmi oceněná a její účinky potvrdily také mnohé studie. Má schopnost ovlivňovat fungování imunitního systému, působit jako prevence civilizačních onemocnění, ničit nádorové buňky i infekční patogeny, posilovat fyzickou i psychickou kondici atd.

astma-1

Astma je nejčastěji alergicky podmíněné. Dýchací cesty tedy reagují na alergen tím, že dochází ke stažení, zúžení dýchacích cest, zvýší se produkce hlenu a rozvíjí se alergický zánět, který vede k remodelaci dýchacích cest, které bývá nevratné. Pacienti jsou léčení antihistaminiky a u těžších případů také inhalačnímu kortikoidy, „rozšiřovači“ průdušek atd.

Autoři vytvořili studii, ve které chtěli ověřit, zda má bylinná směs s Cordycepsem protiastmatické účinky. Byla vytvořena dvojitě zaslepená studie, tj. účastnící se děti s astmatem ani zdravotnický personál netušili, jakou léčbu dostávají. 85 dětí ve věku 715 let byly rozděleny do dvou skupin 1:1. Jedna skupina dostávala směs s Cordycepsem a druhá placebo, tj. neúčinnou látku. Jejich klasická antiastmatická léčba nebyla vysazena, to by bylo příliš rizikové, takže se sledoval přidaný efekt směsi. Studie trvala 6 měsíců. Výsledky vyšetření dechových funkcí i popis obtíží rodiči ukázaly, že děti, které užívaly bylinnou směs s Cordycepsem měly astma pod lepší kontrolou. Plicní funkce se zlepšily a snížily se obtíže a četnost záchvatů dušnosti oproti předchozímu stavu. U dětí bylo možné snížit dávku inhalačních kortikoidů bez zhoršení astmatu.

Wong ELSung RYLeung TF, et al. Randomized, double-blind, placebo-controlled trial of herbal therapy for children with asthma. J Altern Complement Med. 2009 Oct;15(10):1091-7. doi: 10.1089/acm.2008.0626.